Transdev en Keolis winnen Utrechtse OV-concessies – Aanbestedingsnieuws

Transdev en Keolis winnen Utrechtse OV-concessies

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben besloten om de twee Utrechtse openbaar vervoer-concessies te verlenen aan Transdev (concessie Utrecht Binnen) en Keolis (concessie Utrecht Buiten). Deze vervoerders krijgen daarmee het recht om van december 2025 tot en met 2035 het regionale openbaar vervoer in een deel van de provincie Utrecht uit te voeren. Met de nieuwe concessies kan de reiziger rekenen op meer en beter openbaar vervoer in stad en regio. Ook worden grote stappen gezet naar volledig zero emissie openbaar vervoer.

Deze vijf inschrijvingen zijn door de provincie beoordeeld, waarbij Transdev en Keolis als beste uit de bus kwamen.

Met de winnende inschrijvingen van Transdev en Keolis kan de reiziger rekenen op meer en beter openbaar vervoer in de provincie. Beide vervoerders bieden binnen het door de provincie beschikbaar gestelde budget nadrukkelijk meer vervoer dan minimaal was geëist. Reizigers kunnen vanaf december 2025 dan ook op meerdere plekken in de provincie profiteren van hogere frequenties en meer reismogelijkheden. De vervoerders sluiten hiermee aan op de vervoersbehoefte van de reiziger en creëren hiermee een goed startpunt om het openbaar vervoer in de provincie de komende jaren verder te verbeteren.

Aanbesteding

In juli 2023 is de aanbesteding gestart voor de twee Utrechtse OV-concessies: Utrecht Binnen (bus en tram in de stad Utrecht en omgeving) en Utrecht Buiten (bus in het westelijk en oostelijk deel van de provincie, inclusief de stad Amersfoort). In februari 2024 werd bekend dat vijf vervoerders zich hebben ingeschreven op deze aanbesteding.

Het aanbestedingstraject begon met de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten in mei 2022, waarin Provinciale Staten de ambities en hoofdlijnen voor de nieuwe concessies hebben vastgelegd. Hierin zijn de volgende doelen vastgelegd:

  1. Een flexibele concessie die wendbaar is om met het OV in te spelen op veranderingen;
  2. Een duurzame concessie, met als ambitie om in 2028 volledig zero emissie te zijn;
  3. Excellente uitvoering van de concessie, zodat de reiziger op goed OV kan rekenen;
  4. Meer aandacht voor de sociale aspecten van het OV, zodat een zo breed mogelijke groep reizigers er gebruik van kan maken.

Tegelijk met de Nota van Uitgangspunten is ook het OV-netwerkperspectief vastgesteld, waarin geschetst wordt hoe het OV-netwerk de komende jaren verder ontwikkeld wordt. De Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief hebben een uitgebreide consultatie doorlopen, waarin onder meer gemeenten en andere organisaties konden meedenken. De Nota van Uitgangspunten is vertaald in een Programma van Eisen, een uitgebreid eisenpakket waaraan alle inschrijvende vervoerders moesten voldoen.

In februari 2024 hebben vijf vervoerders ingeschreven op de aanbesteding. Deze inschrijvingen zijn daarna beoordeeld aan de hand van vooraf gestelde beoordelingscriteria. Criteria zijn onder meer de hoeveelheid vervoer die wordt aangeboden, hoe de vervoerder het OV verder wil ontwikkelen, hoe de transitie naar zero emissie wordt gemaakt, op welke manier de vervoerder een betrouwbare uitvoering van de concessie borgt, invulling geeft aan goed werkgeverschap en hoe de vervoerder het OV toegankelijker en inclusiever wil maken.

Flexibele Concessie

Zoals bepaald in de Nota van Uitgangspunten zijn de concessies flexibel vormgegeven. Dat betekent dat het vervoeraanbod niet voor tien jaar vastligt, maar elk jaar stapsgewijs doorontwikkeld wordt in de richting van het OV-netwerkperspectief. Daarbij krijgen reizigers en organisaties elk jaar ook weer de mogelijkheid om te reageren op de plannen voor het jaar erna.

De komende zes weken kunnen de vervoerders die niet hebben gewonnen nog bezwaar aantekenen tegen het gunningsbesluit.

Winnaar

Transdev en Keolis hebben hierbij het beste gescoord op deze criteria, en winnen dus de concessies.

Met het (bus)materieel dat de vervoerders hebben aangeboden kan de reiziger rekenen op een comfortabele reis, waarbij beide vervoerders de komende jaren grote stappen zetten in de transitie naar 100 procent zero emissie vervoer.

Beide vervoerders gaan, zoals voorgeschreven door de provincie, rijden onder de herkenbare merknaam U-OV. De reiziger ziet dus in de hele provincie dezelfde herkenbare merknaam en uitstraling. De beide vervoerders hebben in hun inschrijvingen ook duidelijk gemaakt goed samen te willen werken aan gezamenlijke communicatie en klantenservice onder deze merknaam U-OV.

Bron: Provincie Utrecht, 11 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *