Exploitatie abri`s en digitale reclamevitrines Schiedam – Aanbestedingsnieuws

Exploitatie abri`s en digitale reclamevitrines Schiedam

foto: Google Streetview

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Schiedam omvat het gebruik van reclameruimte in bestaande bushokjes, evenals in zelfstandige reclamevitrines die door de contractant worden geplaatst. Bovendien omvat de opdracht het beheer, onderhoud en reparatie van alle bushokjes en zelfstandige reclamevitrines die onder deze opdracht vallen. De opdrachtgever legt bepaalde voorwaarden vast voor de concessie, zoals beschreven in het programma van eisen. Daarnaast zijn er geschiktheidseisen voor de toekomstige contractant, die ook in dit PvE beschreven worden.

Het doel van deze opdracht voor de gemeente Schiedam is om een efficiënte exploitatie van reclameruimtes in bestaande bushokjes en vrijstaande reclamevitrines te waarborgen. Dit omvat het beheer, onderhoud en reparatie van deze voorzieningen, met als doel een verbeterde visuele uitstraling en een geoptimaliseerde gebruikservaring voor zowel de inwoners als de adverteerders.

De opdrachtnemer moet naar verwachting ongeveer 73 bus-abri’s en 31 tram-abri’s te plaatsen. Daarnaast zal de opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van een aantal R-Net abri’s.
Als optionele toevoeging kan de opdrachtnemer worden verzocht om ongeveer 10 vrijstaande digitale reclamevitrines te plaatsen, afhankelijk van de behoeften van de aanbestedende dienst en beschikbare middelen. De Aanbestedende dienst is van plan om met één partij een overeenkomst af te sluiten.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 15 januari 2025. De overeenkomst heeft een looptijd van tien jaar. De looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 14 januari 2035. De overeenkomst kan één keer worden verlengd voor de duur van vijf jaar. Deze looptijd is gekozen om de investering van de opdrachtnemer voor levering en plaatsing in balans te houden
met de terugverdientijd voor opdrachtnemer en daarmee de opdracht voor beide partijen op een financieel aantrekkelijke wijze vorm te geven. Om dit te bepalen is met de markt gesproken maar ook meegewogen wat in de markt een gebruikelijke looptijd voor vergelijkbare opdrachten is.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned dinsdag 11 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339010

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 12 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *