Concessie tijdelijke parkeergarage Arsenaal Venlo

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één concessieovereenkomst met één opdrachtnemer. De opgave is het realiseren en exploiteren van een tijdelijke garage op de locatie Arsenaal, zodanig dat daar in totaal minimaal 260 parkeerplaatsen beschikbaar zijn, liefst meer. Het uitgangspunt voor gemeente Venlo is dat de tijdelijke parkeergarage minimaal ‘budgettair neutraal’ is, een positief resultaat is […]

Concessieovereenkomst met handboeien in Brunssum

Het concept van D’r Brikke Oave nieuwe stijl is vernieuwend! Het moet de plaats zijn voor iedereen in Brunssum. De unieke locatie in het centrum aan het Lindeplein, de ruimtelijke mogelijkheden en de ondersteunende faciliteiten moeten er toe leiden dat de Brikke Oave lokaal en wellicht ook regionaal omarmd wordt als “place to be”. Het is de […]

Concessie overeenkomst billboards Eindhoven

Op 6 maart is een aanbesteding gepost voor billboards in Eindhoven. Het doel van de (vrijwillige Europese) aanbesteding is om met een inschrijver te komen tot het sluiten van een concessieovereenkomst voor het plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van digitale billboards.( Een constructie op één poot, waarop een reclamevitrine is geplaatst die aan één of twee […]

Reclamevitrines in de openbare ruimte Almere

De opdracht omvat de plaatsing van reclamevitrines in de openbare ruimte en de concessieverlening voor het exploiteren van reclame op deze objecten. Daarnaast omvat de opdracht het beheer, onderhoud en concessieverlening van reclamevitrines in abri’s en vrijstaande reclamevitrines welke eigendom zijn van de opdrachtgever. Daarnaast wenst de gemeente zendtijd te krijgen ten behoeve van citymarketing. De inschrijver […]

Zwembadconcessiehouder laat verenigingen niet toe

Zwembad de Boskuul in Lobith wordt geëxploiteerd door NLG. Die heeft daartoe een concessie gewonnen en laat uit hoofde daarvan de lokale zwemvereniging, Zwemvereniging Lobith niet meer toe tot het bad, om ABC-zwemlessen te geven, die NLG zelf ook geeft om het bad mee te kunnen exploiteren. Dat was niet de bedoeling van de gemeente. […]

Leudal stapt uit inkoopsamenwerking

De gemeente Leudal gaat het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteden. Het gaat daarbij met name om taxivervoer van kinderen, die naar het speciaal (basis) onderwijs gaan. De reden om opnieuw aan te besteden heeft te maken met het feit dat het contract bij de huidige aanbieder afloopt. Het KTO is gehouden onder ouders van leerlingen die gebruik […]

Concept beleidskader concessie Zuid-Holland Noord

In december 2022 eindigt de concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) voor het openbaar vervoer in het gebied met 2 regio’s, Holland Rijnland (13 gemeenten) en Midden-Holland (5 gemeenten), inclusief de steden Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Het gebied ligt tussen Haarlem, Schiphol, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag. Zuid-Holland Noord is een heel […]

FNV vreest aanbesteding OV Friesland die Arriva heeft gewonnen

De FNV keek tijdens de nieuwjaarsreceptie bevreesd vooruit naar de verwachte aanbesteding van het openbaar vervoer in Friesland. De bond wil belangen van chauffeurs en gebruikers veilig stellen en gaat 29 januari in gesprek met politieke partijen. Het openbaar vervoer in Friesland wordt op basis van de nieuwe concessie verzorgd door Arriva, van 2020 tot […]

Utrecht stemt in met 4e aanbesteding Zandpad

De gemeenteraad van Utrecht heeft 20 december besloten door te gaan met weer een nieuwe aanbesteding voor de bouw en exploitatie van het Zandpad, een soort gedoogde prostitutielocatie. De nieuwe zone moet kleiner worden en meer ruimte bieden aan sekswerkers die via internet klanten werven. Ook moeten er meer handhavers komen. Een burgerinitiatief tegen de […]

Gemeentelijke Vondeltuin circulair herbouwd

Amsterdam herbouwt de in 2011 afgebrande Vondeltuin horecagelegenheid. Op maandag 16 december is door exploitante Hannie van Dantzig de eerste paal geslagen van de nieuwe horecagelegenheid Vondeltuin in het Vondelpark. Extra bijzonder omdat het geldt als eerste circulaire bouwproject binnen het Amsterdamse gemeentelijk vastgoed, zo bericht de gemeente Amsterdam in een persbericht van 18 december. Copper8 […]

Flixbus noemt aanbesteding nachttrein Wenen concurrentievervalsing

Het vervoer voor de nachttrein Amsterdam – Wenen is aan de NS gegund. Flixbus noemt dat, in een brandbrief naar het Ministerie van Infrastructuur, concurrentievervalsing en marktverstorend. Dat berichtte NU.nl dit weekend. De brief is verder niet bekend gemaakt noch door het Ministerie noch door Flixbus. Op TenderNed is geen publieke aanbesteding te vinden voor […]

Concessie Zonneweide Lanakerveld Maastricht

Deze aanbesteding heeft ten doel om een dienstenconcessie voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de Zonneweide op het Lanakerveld aan te besteden. De Exploitant ontwerpt, realiseert, exploiteert, beheert en onderhoudt de Zonneweide voor eigen rekening en risico. Onderdeel van de activiteiten voor rekening en risico van de Exploitant zijn aldus in ieder geval: Het laten opstellen en […]