Aanbesteding busvervoer IJssel-Vecht gestart

De aanbesteding van het busvervoer in de streek IJssel-Vecht is 6 februari 2019 van start gegaan. Dat hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel besloten. Zij werken samen in deze aanbesteding, die delen van alle drie de provincies beslaat (West-Overijssel, grote delen van Flevoland en de Veluwe). Vervoerders hebben tot 5 […]

Aanbesteding Exploitatie de Werft en de Wetering Loon op Zand

Nadat in 2017 de exploitant SMC (Stichting Multifunctionele Centra Loon op Zand) failliet was gegaan omdat de exploitatie niet rond te krijgen was is het beheer sindsdien in handen van Het Eindhovense Hydra. Nu is er op Tenderned een nieuwe aanbesteding voor de explotatie geplaatst. Men zoekt een exploitant voor het beheren van de sporthal De […]

Defensie zoekt buitenactiviteiten

Het ministerie van Defensie,Commando Landstrijdkrachten heeft een aanbesteding geplaatst op Tenderned “Organisation und Durchführung von Outdoor-Aktivitäten für die niederländischen Streitkräfte in der Umgebung von Bad Reichenhall, Deutschland” Het gaat dus om het leveren van outdoor activiteiten (Activiteiten) aan eenheden van de Nederlandse krijgsmacht in de nabije omgeving van Bad Reichenhall (Zuid-Duitsland). De Activiteiten worden aangeboden aan […]

Slagboom en Peeters winnen aanbesteding oblieke foto’s

Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V. heeft de aanbesteding gewonnen voor het maken van oblieke luchtfoto’s ten bate van de Belastingsamenwerking West-Brabant 2019-2022. Deze oblieke foto’s worden gebruikt bij de uitoefening van uiteenlopende publieke taken van de Opdrachtgever en de gemeenten waarvoor de Opdrachtgever de foto’s aanschaft. Dit betreft uiteenlopende (huidige en toekomstige) taken zoals belastingheffing, handhaving, vergunningverlening, […]

Aanbesteding: brugbediening Aanloophaven Huizen

De gemeente Huizen is van plan het bedienen van de brug over de Aanloophaven voor 2019 aan te besteden. Wij nodigen geschikte partijen uit om zich hiervoor aan te melden. Aan het begin van de Aanloophaven ligt een ophaalbrug die moet worden bediend. De brug moet van 1 april tot en met 31 oktober dagelijks, […]

EA openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek wordt voorbereid

De provincie Noord-Holland is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe openbaar busvervoer concessie voor de Gooi- en Vechtstreek. Met de nieuwe concessie wil Noord-Holland inspelen op ontwikkelingen en veranderende mobiliteitspatronen van de reizigers. De provincie wil openbaar vervoer dat past bij de behoefte van haar reizigers: comfortabel, betrouwbaar, op maat, met goede informatievoorziening en duurzaam. […]

Provincie Groningen wil gastvrij beveiligen

De provincie Groningen is een aanbesteding gestart voor het gastvrij beveiligen van het Provinciehuis. Groningen wil inspelen op de wensen en behoeften van haar klanten zonder in te hoeven boeten op veiligheid. Voor de provincie Groningen betekent “Gastvrij Beveiligen”; Een gevoel van welkom, goede begeleiding, eenieder correct te woord staan en aanvoelen wat de klant […]

Rotterdam wil 37 kunstgrasvelden vervangen

Sportbedrijf Rotterdam (SR) heeft een aanbesteding geplaatst voor de vervanging van 18 kunstgrasvelden in West en 19 kunstgrasvelden in Oost. Deze aanbesteding is verdeeld in twee percelen (Oost en West). SR wil op rechtmatige wijze partijen voor het vervangen van kunstgras sportvelden contracteren. Het doel is om per perceel één  raamovereenkomst met één dienstverlener te sluiten. […]

Bunnink gunt WMO hulpmiddelen aan Medipoint

De Gemeente Bunnik heeft een nieuwe leverancier Wmo – hulpmiddelen gekozen. Bij Wmo – hulpmiddelen kunt u onder andere denken aan rolstoelen en driewielfietsen. Vanaf 1 januari 2019 neemt Medipoint de volledige dienstverlening op zich, voor inwoners die via de gemeente een hulpmiddel in bruikleen hebben of gaan krijgen. Na een regionale aanbesteding heeft de […]

Manpower verliest contract in Twente

Volgens Tubantia en de Volkskrant heeft Enschede, handelend ook in naam van alle Twentse gemeenten,  Regio Twente, Veiligheidsregio Twente, GBT, Onderhoud Enschede, Stadsbank Oost Nederland en de sociale werkvoorziening SWB Midden Twente de contracten met Manpower opgezegd vanwege ontevredenheid over de invulling van het contract. Volgens een brief van Enschede aan alle betrokken instellingen voldoet Manpower […]

Proef 10-minuten bus Alphen-Schiphol gestaakt

Na drie weken is de proef om een bus op lijn 470 Alphen – Schiphol iedere tien minuten een bus te laten vertrekken gestaakt. De proef was gestart op 19 november en was bedoeld om het effect van opstoppingen, waarmee deze buslijn vaak te maken krijgt tegen te gaan. Door de opstoppingen liepen de bussen […]

Marktverkenning sociaal culturele centra De Cour en Plexat Drimmelen

Halverwege 2019 moet de gemeente Drimmelen de exploitatie van Sociaal Cultureel Centrum De Cour in Terheijden en Ontmoetingscentrum Plexat in Wagenberg opnieuw aanbesteden. Als voorbereiding hierop houdt Drimmelen een marktconsultatie: daarbij vragen ze de markt om vrijblijvend te reageren op enkele vragen over het mogelijke beheer van de sociaal culturele accommodaties. Dit doen ze op […]