Zonnepark Waalre aanbesteed

De gemeente Waalre heeft via Bizob een aanbesteding geplaatst voor de realisatie van een zonnepark op het voormalig honkbalveld aan de Dreefstraat. Ingeklemd tussen de Meester Slootsweg, de Dreefstraat en de Werenfriedstraat ligt het huidige sportpark Waalre met sportvoorzieningen, een sporthal, begraafplaats en volkstuinen. Het sportpark is deels openbaar en functioneert als stadspark. Sportvelden en tennisbanen zijn afgesloten. […]

Aanbesteding begrazing door schapen Oldambt mislukt

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen. een inmiddels bekend standaard zinnetje. Misschien maar goed ook, nu kan een schaapherder worden aangezocht zonder die vervelende aanbestedingsprocedure. We vinden het prachtig hoor begrazing door schapen, lammetjes in het voorjaar, ook tussen de regels, maar ook hier werkt aanbesteden niet. We hebben […]

Kerkrade besteedt zoektocht naar mijngangen aan

Verzakkingen gifwater in de mijngangen dat langzaamaan stijgt en op tientallen meters van het grondwater is aangekomen, stijgende grond, waar Groningen juist zakt, door het opnemen van water in de poreuze steenlagen. Oude kaarten waar de gangen wel op staan, maar toch ook niet weer precies, ook al zijn ze niet allemaal daadwerkelijk geboord. Het […]

Aanbesteding geplaatst voor onderhoud trams Utrecht

De provincie Utrecht heeft op Tenderned een aanbesteding geplaatst voor het instandhouden, repareren en het rijklaar maken van alle trams in de regio Utrecht. Het gaat hierbij om: 27 CAF 33 meter voertuigen; 22 CAF 41 meter voertuigen; 23 SIG voertuigen Deze SIG voertuigen worden eind 2020 uit dienst genomen en vervangen door de genoemde […]

Onderhoud en vervanging grootkeukenapparatuur VU naar Strijbosch BV

Inspectie, onderhoud (zowel het planmatig als het niet planmatig onderhoud, hierna genoemd “onderhoud”) en vervangingen van de grootkeukenapparatuur in de gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam is gegund aan Strijbosch BV in Nistelrode. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen met twee keer één jaar. […]

Concessie tankstation Zoetermeer naar Kuwait Petroleum

Via een aanbesteding werd gezocht naar inschrijvers voor huurrecht van een locatie van een op te richten tankstation met mogelijkheid voor pompshop, horeca en wasstraat. De locatie is gelegen aan de Huygensstraat in Zoetermeer. De concessie is inmiddels gegund aan Kuwait Petroleum (Q8). Er waren 5 inschrijvers op deze concessie. Niet bekend is of het tankstation […]

Amsterdam besteedt vervoer schoolzwemmen en schooltuinen aan

De Gemeente Amsterdam is voornemens het vervoer voor het schoolzwemmen en de schooltuinen in te kopen. De opdracht bestaat uit het verzorgen van deze dienst en is verdeeld in twee percelen. Een perceel is voor het schoolzwemmen. Scholen die op meer dan 1000 meter hemelsbreed van een zwembad afzitten kunnen voor dit vervoer in aanmerking […]

Aanbesteding tijdelijke afvalinzameling Waalre gegund aan Baetsen

Het is wat met het afval verzamelen in Aalst-Waalre. Er wordt gescheiden afval ingezameld dus, restafval, oud papier, groente en tuinafval en PMD (plastic, metaal, drankenverpakkingen). Dat schijnt succesvol te zijn en men wil er dus mee doorgaan. Een andere noviteit in Aalst-Waalre is het per (bak) fiets inzamelen van het afval. Daar is Aalst-Waalre […]

Amsterdam snapt Aanbestedingsnieuws

Toch in ieder geval wat afvalinzameling betreft. Wellicht kunt u zich ons RENEWI artikel nog herinneren. Renewi afvalverwijderaar Movare (een beetje raar). In dit artikel schreven we dat het toch wel raar is dat het huishoudelijk afval in een woonwijk bij de woningen wordt ingezameld, waarbij de inzamelaar de school voorbij rijdt en op een andere […]

Aanbesteding busvervoer IJssel-Vecht gestart

De aanbesteding van het busvervoer in de streek IJssel-Vecht is 6 februari 2019 van start gegaan. Dat hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel besloten. Zij werken samen in deze aanbesteding, die delen van alle drie de provincies beslaat (West-Overijssel, grote delen van Flevoland en de Veluwe). Vervoerders hebben tot 5 […]

Aanbesteding Exploitatie de Werft en de Wetering Loon op Zand

Nadat in 2017 de exploitant SMC (Stichting Multifunctionele Centra Loon op Zand) failliet was gegaan omdat de exploitatie niet rond te krijgen was is het beheer sindsdien in handen van Het Eindhovense Hydra. Nu is er op Tenderned een nieuwe aanbesteding voor de explotatie geplaatst. Men zoekt een exploitant voor het beheren van de sporthal De […]

Defensie zoekt buitenactiviteiten

Het ministerie van Defensie,Commando Landstrijdkrachten heeft een aanbesteding geplaatst op Tenderned “Organisation und Durchführung von Outdoor-Aktivitäten für die niederländischen Streitkräfte in der Umgebung von Bad Reichenhall, Deutschland” Het gaat dus om het leveren van outdoor activiteiten (Activiteiten) aan eenheden van de Nederlandse krijgsmacht in de nabije omgeving van Bad Reichenhall (Zuid-Duitsland). De Activiteiten worden aangeboden aan […]