Brief Aanbesteding scanapparatuur Douane – Aanbestedingsnieuws

Brief Aanbesteding scanapparatuur Douane

Antikraak in het douanehuisje ©ZaZ 2016

De DG Douane (maar volgens de staatsrechtelijke fictie de stas Aukje de Vries) heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over 5 mobiele containerscans die met een aanbesteding moeten worden ingekocht.

De inzet van de mobiele containerscans is volgens de Douane van essentiëel belang voor het toezicht vaan de Douane en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Er is subsidie voor ontvangen van de CCEI, via de Europese Commissie.

De aanbesteding is eind mei 2023 gestart als 2fasen aanbesteding en leidde tot vier leveranciers in fase 1, die nu een inschrijving kunnen indienen.

De douane vervolgt in de brief met de stelling niet naïef te zijn als het gaat om de veiligheid van scanapparatuur. Dat is een beetje koddig, dat de douane van zichzelf wc-eendt, niet naïef te zijn. Dacht er iemand dat de douane naïef was?

Nou dat misschien niet, maar het probleem zat ‘m in veiligheidsscans uit het zedige Brutopia, waarmee de dictators van Brutopia de hier naartoe gevluchte en/of gelokte gay-moslimterroristen met een geschiedenis in kindermisbruik onchristelijk afknallen met de uit de douanescan verkregen data en een geladen drone vol chinees vuurwerk of in de fik vliegende autobussen of zo. Met de nadruk op of zo. De precieze duiding van die vermeende naïviteit staat niet in de brief. Dat verzinnen we maar zelf in blijde afwachting van dat er een overheidsinstantie uit zichzelf de urgentie inziet van opdrachten aan eerlijke Aanbestedingsnieuws gunnen in plaats van aan die criminelen en hun lackies bij de nog nooit aanbestede landsadvocaat.

“Daar wordt al onderzoek naar gedaan” zegt de Douane monter. Naar de veiligheid van scans dan, niet naar waarom allerlei crimineel gajes naar ons landje vlucht, of naar waarom die vluchtelingen zo gehaat zijn dat de Brutopianen naar hier toe komen om ze stiekem te liquideren, of naar waarom het zo moeilijk is om iets met een aanbesteding in te kopen en waarom de landsadvocaat dat niet hoeft, maar de douane wel. Je moet dan ook echt voor Aanbestedingsnieuws schrijven om het verband te zien.

In elk geval dat onderzoek is blijkbaar nogal lijvig en zo is de aanbesteding uitgesteld. Ja, snappen wij wel, dat het hoofdstuk invloed Schengencoördinatie in dat onderzoeksrapport nogal omvangrijk is; zo omvangrijk dat betrokkenen aan de IRT doofpot en aan hun gerelateerde bedrijven de aanbesteding voor containeronderzoekmethodes tot sint Juttemis willen uitstellen, om dat echt goed en grondig te onderzoeken.

Zo concludeert de brief dat er toch echt geld bij moet maar de aanschafdatum van de scanners helemaal in juni 2025, is ook nog eens niet haalbaar.

Dit uitstel heeft mogelijk financiële consequenties voor de Douane. Bij de CCEI-subsidie van 12 miljoen euro die voor de aanschaf van deze containerscans is
verstrekt, is door de Europese Commissie de voorwaarde gesteld dat aangekochte apparatuur uiterlijk in juni 2025 in gebruik moet zijn genomen. Door het uitstellen van de besluitvorming zal ingebruikname van de aangekochte
apparatuur binnen die termijn waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Daardoor ontstaat het risico dat de verleende subsidie zal moeten worden terugbetaald. Hoewel op
dit moment niet zeker is dat de verleende subsidie inderdaad moet worden terugbetaald, hecht ik er wel aan om uw Kamer nu al over dit risico te
informeren. De inzet van de Douane is overigens om de verkregen subsidie van de Europese Commissie te behouden.
Indien uw Kamer behoefte heeft aan een verdere uitleg over de scanapparatuur van de Douane, verwijs ik u naar het aanbod dat op 17 april jl. is gedaan om
vanuit de Douane een vertrouwelijke technische briefing over scanapparatuur te verzorgen3
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane,
Aukje de Vries

Dus ja zo ondertussen kun je beter wat onderzoekers ontslaan en voor dat geld een bevriende ondernemer die je beter kan vertrouwen dan je eigen ambtenaren, die scanners laten inkopen en dan zelf slopen en ombouwen met wat eigen gekluste software. Misschien is het ook nog een idee, om bij al die dwarsliggende rijksambtenaren nog een douanescanner voor de deur zetten om de mensenhandel effectief op te kunnen sporen.

Voor die 12 miljoen, voor dat geld kun je t gewoon de bewuste Philips medewerker onderhands gunnen, in plaats van dat nog 2 jaar moet worden gewacht op dat iemand van de Luis in de Pels Rijkjes onderzocht heeft dat het met een aanbesteding niet mogelijk is de firma Pjongtsjing met reuzedure maar in de fik vliegende douanescanners buiten de deur te houden en die bewuste Philipsmedwerker met WW op de bank zit te wachten tot er eens een aanbesteding voorbij komt voor douanescanners waar ook een ZZP’er kans op maakt in plaats van alleen in de fik vliegende douanescanners uit Brutopia.

Maar wie koopt er dan toch in de fik vliegende douanescanners?

Déjà vu? Oh ja met in de fik vliegende bussen in Groningen en in de fik vliegende treinen was het ook al eens zo, in de fik vliegende jeugdzorg ziet er anders uit en in de fik vliegende wmo taxi’s zijn in feite gewoon lompe chauffeurs uit Brutopia die de deur zo dichtslaan dat je arm geamputeerd moet worden. Je weet maar nooit, misschien als je zachtjes inkoopadviseert dat Brutopiaans inkoopadvies dan niet in de fik vliegt.

 

Bron: Kamerstukken II, 2023/24, 31934, nr. 79

https://open.overheid.nl/documenten/f600dc09-0a9b-4233-b7f7-1c2d60dd9cef/file

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *