Convocatieoverleg inkoop en aanbestedingsbeleid 26 juni 2024 – Aanbestedingsnieuws

Convocatieoverleg inkoop en aanbestedingsbeleid 26 juni 2024

Om 15:43 kwam een EZ comissie van de Tweede Kamer bij elkaar om te vergaderen voor een technische briefing over het inkoop- en aanbestedingsbeleid, waar meer ambtenaren dan kamerleden aanwezig waren, aanwezig was de waarnemend directeur van het NCSC, directeur digitale weerbaarheid bij de RDI en een directeur van de Rijksinkoopsamenwerking, alsmede medewerkers van EZ, plaatsvervangende directeurs van NCTV en AIVD en iemand van het CIO Rijk.

De woordvoerder van  de RIS was dankbaar dat er grote betrokkenheid was vanuit de kamer voor het onderwerp inkoop. In een turbo uitleg van het aanbesteden en het inzetten van inkoop als strategisch beleidsinstrument, interessant was dat de gereedschapskist van Geert Mölker. Inkopers zijn het niet gewend en voelen een hoge bewijslast, aldus Mölker.

De RIS legde uit voor 17 miljard euro in te kopen (los van Defensie inkopen) en dat het effect daarvan groter is en dat het beleid loopt via het interdepartementale commissies: Bedrijfsvoering Rijk, Inkopen en aanbesteden ICBR, het ICIA en de Inkoop-en Uitvoeringscentra IMO. Ongeveer een kwart van de inkopen verloopt via categoriemanagement. Dan over Algemene Beveiligingseisen Rijksoverheid Opdrachten (ABRO) onmder de kop wettelijke weerbaarheidsketen zakendoen Rijk/Politie. Dat is volgens hem een sluitstuk  bovenop een hoop regelgeving die er al is, zoals de Wet Vifo (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) Volgens de RIS zitten de Ministeries te springen om de ABRO, dat die al van toepassing zou zijn op de Tenders die nu worden uitgeschreven.

Het overleg werd vervolgd met inkijkjes van de NCTV en de AIVD op het inkoopvak.

De presentaties zijn hier terug te kijken en voor uitvoerende inkoopambtenaren om vele redenen ook zeer de moeite waard:

https://debatdirect.tweedekamer.nl/2024-06-26/digitale-zaken/klompezaal/digitaal-inkoop-en-aanbestedingsbeleid-rijksoverheid-15-45/onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *