Beveiliging opvanglocaties Aa en Hunze – Aanbestedingsnieuws

Beveiliging opvanglocaties Aa en Hunze

Foto: Google Streetview

De gemeente Aa en Hunze is een gemeente met een landelijk karakter, gelegen in het noordoosten van Drenthe op de Hondsrug en in het Drentse veengebied.  De opdracht in deze aanbesteding omvat het uitvoeren van de beveiligingswerkzaamheden en overige voorkomende werkzaamheden conform het Programma van Eisen. Het primaire doel van de aanbestedingsprocedure is om veilige panden te realiseren door bekwame en betrouwbare beveiligers in te zetten. Hiertoe wil de gemeente een raamovereenkomst sluiten met een professionele opdrachtnemer voor beveiliging. Er is vorig jaar in het kader van dwingende spoed een overeenkomst gesloten met één dienstverlener die de diensten uit de scope verzorgt. Inmiddels is inzichtelijk geworden dat de opvanglocaties langere tijd geopend zullen blijven en is de noodzaak om aan te besteden ontstaan.

Tot de scope van de opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:
Fysieke beveiliging (24/7) en toegangscontrole voor de opvanglocatie in Papenvoort en De Biester in Gieten.
o In Papenvoort zijn momenteel ca. 200 vluchtelingen opgevangen. De verwachting is dat dit de komende jaren zal uitbreiden naar ca. 350 vluchtelingen.
o In de opvanglocatie “De Biester” te Gieten zijn momenteel ca. 60 vluchtelingen opgevangen. De kans is aanwezig dat dit de komende jaren nog enigszins zal uitbreiden.

Voor het uitvoeren van de beveiligingswerkzaamheden wordt een raamovereenkomst afgesloten met een initiële looptijd van twee jaar en drie verlengingsopties van één jaar.  De maximale waarde van de raamovereenkomst bedraagt €22.500.000,-. De gemeente wil dat alle beveiligers die ingezet worden op de locaties beschikken over een zogenoemde grijze pas. Tevens vraagt de gemeente van opdrachtnemer dat zij medewerkers inzet die affiniteit hebben met de doelgroep. Zij dienen toegankelijk te zijn voor de bewoners. Het doel van de gemeente is dat de bewoners van de opvanglocaties zich thuis voelen. De beveiligers dragen daaraan bij, gastheerschap staat centraal. Gemeente Aa en Hunze stimuleert het wanneer bewoners van de opvanglocaties ingezet kunnen worden door opdrachtnemer. Mogelijk kan dit door een bewoner als stagiaire (onder volledige
verantwoordelijkheid van een beveiliger met een grijze pas en voor rekening van de inschrijver) naast een reguliere beveiliger in te zetten op een locatie. Hierdoor kunnen de bewoners werkervaring opdoen en hebben zij het gevoel dat zij bijdragen aan de veiligheid. De bewoners dienen op een andere locatie ingezet te worden dan een locatie waar de stagiaire verblijft, wanneer
opdrachtnemer hier kansen voor ziet. Graag verneemt Gemeente Aa en Hunze van opdrachtnemer wat zij hierin kan betekenen.

Aanbesteder volgt in deze aanbesteding de openbare procedure. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de gemeente vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 1 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/302405

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *