Gunningsbeslissingen in bijna de helft van de aanbestedingen vertraagd – Aanbestedingsnieuws

Gunningsbeslissingen in bijna de helft van de aanbestedingen vertraagd

TenderNed bericht dat Aanbestedende diensten vaak niet de opgegeven planning halen, voor het versturen van de voorlopige gunningsbeslissing. Uitstel kan nadelige gevolgen hebben voor inschrijvers. Bij stijgende (kost)prijzen kunnen zij hun offerte hier gedurende de gestanddoeningstermijn bijvoorbeeld niet op aanpassen.

Tenderned trekt de volgende conclusies uit zijn eigen cijfers:

  • Bij bijna de helft van de aanbestedingen wordt de voorlopige gunningsbeslissing later bekendgemaakt dan in de laatste versie van de planning is opgenomen.
  • Ten opzichte van de oorspronkelijke planning wordt ruim 55% van de voorlopige gunningsbeslissingen later bekendgemaakt.
  • Ministeries zijn vaker te laat dan andere type organisaties.
  • Iets minder dan de helft van de voorlopige gunningsbeslissingen wordt later bekendgemaakt dan in de laatste rectificatie is aangegeven. In 2021 en 2022 is dat percentage zelfs hoger dan in de jaren daarvoor.
  • Bij bijna 20% van de aanbestedingen wordt de voorlopige gunningsbeslissing eerder bekendgemaakt dan gepland.

De redactie van het onafhankelijke Aanbestedingsnieuws vindt het zorgelijk vanwege het prijsopdrijvende effect dat structureel ontijdige gunningsbeslissingen hebben. Uit voorzorg moeten leveranciers met een slag om de arm begroten en de prijs is dan niet scherp op de siuatie gepast.

Een aanbestedende dienst snijdt zo zichzelf en de belastingbetaler in de vingers. Daarnaast blijft het moeilijk spend control uit te voeren als de aanbestedende dienst zijn eigen inkopen voor langere tijd geheim weet te houden. Aanbestedingsnieuws is dan ook een hartgrondig pleitbezorger van het publiceren van gunningsberichten. Die worden nu wel gepubliceerd maar vaak achteraf, als dit geen nieuwswaarde meer heeft.

Bron: TenderNed/ Aanbestedingsnieuws 29 juni / 3 juli 2023

 

 

©Tenderned 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *