Integrale burgerzakenapplicatie Heerenveen – Aanbestedingsnieuws

Integrale burgerzakenapplicatie Heerenveen

Software
Software ict floppy

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een opdracht met één leverancier, voor het beschikbaar stellen (installeren, beheren, hosten, implementeren, opleiden) van een operationele en integrale burgerzakenapplicatie met maximale inzet van e-diensten. De integrale burgerzakenapplicatie ondersteunt de afdeling burgerzaken bij het afhandelen van alle voorkomende werkzaamheden en sluit aan op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast dient de integrale burgerzakenapplicatie aan te sluiten bij de ontwikkeling die wij inzetten op de volgende onderwerpen:
– Faciliteren van de steeds digitaler wordende burger
– Data gedreven werken
– Efficiënte en geoptimaliseerde (werk)processen
– In samenwerking met leverancier door ontwikkelen door een partnerschap aan te gaan van tenminste vier en max. acht jaar.

Op technisch vlak heeft Gemeente Heerenveen de wens om zoveel mogelijk ontzorgd te worden. Daarnaast dient het functioneel beheer van de applicatie eenvoudig en gebruiksvriendelijk te zijn ingericht. Tenslotte is een goede inpassing in het ICT-landschap van gemeente Heerenveen erg belangrijk, waar de nadruk dient te liggen op eenvoud, stabiliteit en veiligheid.
Het uiteindelijke resultaat van de integrale burgerzakenapplicatie is:
– Logisch en gebruiksvriendelijk
– Efficiënt en tijdbesparend
– Veilig en stabiel
De gemeente Heerenveen wenst op 1 december 2023 de implementatie te starten en uiterlijk op 1 april 2024 de integrale burgerzakenapplicatie (met de functionaliteit die nodig is om invulling te geven aan de eisen) functioneel in gebruik te nemen.

De inschrijver dient met de aanbieding te voorzien in toereikende computerfunctionaliteit, -capaciteit en -faciliteiten ten behoeve van een burgerzakenapplicatie, dat voldoet aan alle functionaliteit zoals beschreven in het logisch ontwerp (RVIG) en alle functionaliteit zoals beschreven in de aanbesteding. De burgerzakenapplicatie dient:
– Voorzien te zijn van workflows
– Raadpleegbaar te zijn voor binnengemeentelijke afnemers van BRP-gegevens
– Mogelijk te maken dat gegevens op een veilige, efficiënte, gebruiksvriendelijke manier vastgelegd en bewerkt kunnen worden
– Een geïntegreerd onderdeel uit te maken van de structuur van processen en systemen door het realiseren van koppelingen met bestaande en nieuwe systemen
– Te voldoen aan de eisen die gesteld worden door opdrachtgever in de Technische Architectuur en de Informatie Architectuur

Opdrachtgever zal een raamovereenkomst aangaan met de opdrachtnemer. De ingangsdatum van deze raamovereenkomst is 1  april 2024 en heeft een vaste looptijd van vier jaar. De raamovereenkomst kan twee  keer optioneel worden verlengd voor de duur van telkens twee jaar.  Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Het uitvoeren van een openbare procedure houdt kort gezegd in dat elke inschrijver direct een inschrijving kan indienen, gebaseerd op de offerteaanvraag met bijbehorende documenten.

Bron: Tenderned zaterdag 1 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/302387

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *