Nieuwbouw MFA Nicolaas Beets Heemstede – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw MFA Nicolaas Beets Heemstede

Impressie:© Stichting TWijs

De Nicolaas Beetsschool en Les Petits Kinderopvang zijn twee partners op weg naar één multifunctionele accommodatie (MFA). Dit betekent dat er een voorziening wordt gevormd waarin onderwijs en kinderopvang daadwerkelijk als één multidisciplinair team integraal samenwerken met de omgeving. Met één missie en visie op leren en op de ontwikkeling van kinderen. Stichting TWijs is de opdrachtgever en aanbesteder van deze opdracht. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de huidige locatie van de Nicolaas Beetsschool aan de Sportparklaan 3 te Heemstede. Het huidige gebouw zal worden gesloopt (door de aannemer die volgt uit deze aanbesteding). Het programma voor de nieuwbouw is groter dan het huidige gebouw. In het bestemmingsplan is een kleiner en lager gebouw omschreven. Door de nieuwbouw in twee lagen te ontwerpen ontstaat een compact en duurzaam gebouw met veel buitenruimte. Op basis van voorgesprekken met gemeentelijke diensten lijkt het plan mogelijk te zijn, waarbij een verlengde procedure doorlopen moet worden op het gebied van ruimtelijke ordening. Naar verwachting is deze procedure in januari 2024 afgerond, waarna de omgevingsvergunning onherroepelijk is.
Stichting TWijs beoogt in juni 2025 de nieuwe huisvesting voor MFA Nicolaas Beets in gebruik te nemen.

Het programma van de nieuwbouw bestaat uit:
• Onderwijs 2.261 m2 bvo
• Gymzaal 522 m2 bvo
• Opvang 344 m2 bvo

De fase “technisch ontwerp / bestek” wordt in oktober 2023 afgerond. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. In het najaar wordt nog aanvullend vleermuisonderzoek verricht. De tijdelijke huisvesting is naar verwachting in week 6 of 7 van 2024 beschikbaar. Voor de tijdelijke locatie moeten nog procedures worden doorlopen voor zowel de aanbesteding als voor de aanvraag omgevingsvergunning. De sloop kan niet starten voordat de school verhuisd is (2 weken na oplevering tijdelijke huisvesting). De opdracht voor het werk omvat de sloopwerkzaamheden, het bouwrijp maken alsmede de bouwkundige, constructieve en installatietechnische werkzaamheden (zowel werktuigkundig als elektrotechnisch) alsmede de terreininrichting (optioneel). Het werk wordt beschreven in een technisch ontwerp / bestek. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing zijn. De opdracht is onderverdeeld in twee percelen:
1. Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken, bouwkundige en constructieve werkzaamheden alsmede de uitvoeringscoördinatie, met optioneel de terreinwerkzaamheden;
2. Installatiewerkzaamheden (zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch)

Gegadigden kunnen zich aanmelden en inschrijven op één of twee percelen.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Deze bestaat uit een selectiefase en een gunningsfase. De geselecteerde gegadigden uit de selectiefase van deze aanbesteding worden per perceel uitgenodigd voor de gunningsfase om een inschrijving te doen op basis van de toe te sturen gunningsleidraad en overige aanbestedingsstukken. Ter invulling en bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt in de gunningsfase voor elk perceel gehanteerd: de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 17 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307356

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *