Architect ambtenarenkantoor ABG-organisatie – Aanbestedingsnieuws

Architect ambtenarenkantoor ABG-organisatie

Al geruime tijd wordt gesproken over de noodzaak om de ambtelijke organisatie van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen in één gebouw te huisvesten.  De opdracht betreft het maken van een ontwerp voor de nieuw te realiseren kantoorlocatie waarin de ambtenaren van de ABG-gemeenten worden gehuisvest met bijbehorende buitenruimte. Het ontwerp van de bijbehorende buitenruimte zal door een landschapsarchitect opgepakt gaan worden en valt niet onder de scope van deze opdracht.

De voorbereidingen voor het nieuwe ABG-kantoor zijn nu dermate ver gevorderd dat een opdracht voor het opstellen van een Voorlopig Ontwerp kan worden gegeven.De benodigde footprint voor het nieuwe kantoor is 6.370 m2 grondoppervlakte; het bruto vloeroppervlak (BVO) van het nieuwe kantoor sec is ca. 5.000 m2 bvo.
In een eerder onderzoek is een voorkeurslocatie in Rijen benoemd.
Op deze locatie rust vooralsnog de verkeerde bestemmingplantitel. Voor het realiseren van het nieuwe ABG-kantoor is dus een RO-procedure noodzakelijk. De voornoemde locatie voldoet aan de uitgangspunten zoals destijds in het externe rapport is
voorgesteld, te weten: onder andere een locatie in de nabijheid van voorzieningen voor het OV. Dit uitganspunt is met name van belang uit een oogpunt van het werven en ook het behoud van medewerkers van de ambtelijke organisatie (ook in de toekomst). Een goede bereikbaarheid van het kantoor maakt een belangrijk verschil in de positie van de organisatie op de arbeidsmarkt.

Daarnaast loopt er op dit moment (mei 2023) nog een onderzoek naar alternatieve locaties binnen de kern Rijen. Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek kan de definitieve locatie dus nog wijzigen. De aanbesteding vindt plaats door middel van een Europese niet-openbare procedure. De aanbestedende dienst is van plan om met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten.

Bron: Tenderned zaterdag 10 juni 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 12 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *