Personenvervoer HWwerkt! Hoeksche Waard – Aanbestedingsnieuws

Personenvervoer HWwerkt! Hoeksche Waard

©ZAZ

Op dit moment loopt het huidige contract ten einde en dient er per 1 november 2023 een nieuwe overeenkomst gesloten te worden voor het collectief vervoer van de werknemers van HWwerkt! In het vervoer zijn alleen medewerkers en stagiaires van HWwerkt! opgenomen. Het aantal medewerkers zal op termijn kunnen wijzigen in verband met mogelijke uitstroom en nieuwe aanwas vanuit de doelgroep Nieuw Beschut (beschutte medewerkers). Hier dient men in het vervoersplan rekening mee te houden.

De uitvoering van het vervoer kan plaats vinden met alle mogelijke voertuigen welke geschikt zijn gemaakt voor het vervoer conform de geldende wet- en regelgeving. De uitvoering van het personenvervoer kan plaatsvinden met de volgende voertuigen:
• Een taxi met maximaal 4 zitplaatsen voor passagiers;
• Een taxibusje met maximaal 8 zitplaatsen voor passagiers;
• Een rolstoelbus met maximaal 8 zitplaatsen voor passagiers (aangeven aantal rolstoelplaatsen).

De chauffeur speelt een zeer belangrijke rol in het vervoer. De chauffeur moet daarom niet alleen voldoen aan een aantal algemene kwaliteitscriteria zoals kwaliteitseisen omtrent opleiding, rijgedrag en dienstverlening, maar ook aan eisen in het omgaan met de medewerkers. Daarom worden eisen gesteld aan de in te zetten chauffeurs. De aangeboden dienstverlening moet onder het plafondbedrag blijven van €110.000,- exclusief BTW, per jaar. Inschrijvingen die het plafondbedrag overschrijden zullen terzijde gelegd worden en zullen niet langer deelnemen aan de verdere aanbestedingsprocedure. De ingangsdatum van de overeenkomst is 01 november 2023. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van één  jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 31 oktober 2024. De overeenkomst kan drie keer eenzijdig door opdrachtgever worden verlengd voor de duur van één jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging.
Door het doen van een inschrijving garandeert de vervoerder dat het vervoer vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst operationeel is. De aanbesteding vindt plaats middels een Europese openbare procedure. De economisch meest voordelige inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 8 juni 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *