Aanbesteding Waalhaven opnieuw uitgesteld – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Waalhaven opnieuw uitgesteld

Een aanbesteding voor de Waalhaven is uitgesteld. Een jachthaven moet worden verplaatst voor de aanleg van een insteekhaven voor containers. Maar Aanbestedingsnieuws. Dat schreef u toch al eens? Nou, het kan kloppen dat dit bekend voorkomt, dit project is nu in totaal 4x uitgesteld. De eerste aanbesteding was in 2015 en de eerste raadsbeslissing daartoe was in 2013. Op dit moment is de aanbesteding opgeschort vanwege de gevolgen van de stikstofuitstoot voor het nabijgelegen natuurgebied Loonse en Drunense Duinen.  De lokale krant Langstraat media stelt dat de voorlopige gunningstermijn is nu verlengd is tot 1 februari 2021.

Insteekhaven Waalwijk
Foto: © Gemeente Waalwijk

In het voorjaar van 2017 heeft de geïntegreerde aanbesteding (DBFMO) niet tot het gewenste resultaat geleid omdat marktpartijen, onder de door de gemeente geformuleerde randvoorwaarden, geen bieding wilden uitbrengen. Partijen zagen te veel risico’s bij de realisatie van de haven die niet werden vertaald in de plafondprijs. Dat was een aanbesteding met behulp van Rijkswaterstaat omdat de gemeente Waalwijk geen ervaringen had met DBFMO-aanbestedingen. In 2018 werd de aanbesteding opnieuw in de markt gezet maar dan als RAW-bestek. “Dan is de haven na circa anderhalf jaar bouwtijd medio 2020 klaar. Dat is helemaal volgens de planning.”, zo opperde verantwoordelijk wethouder Bakker destijds monter.

Zo staat er op de website van Waalwijk nog te lezen voor de bewoners:

Na de eerdere integrale (DBFMO) aanbesteding, die geen bieding heeft opgeleverd, heeft de gemeente in januari 2017 de aanbesteding van de insteekhaven zelf ter hand genomen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in een afrondende fase. De gronden behorende bij de insteekhaven worden apart verkocht, het ontwerp en het definitief ontwerp worden door de gemeente opgesteld en aanbesteed en de MER en bestemmingsplan is in gang gezet. Tevens blijft de gemeente in overleg met de jachthaven over een goede oplossing, nu de watersporters hun huidige plek moeten opgeven voor de nieuwe insteekhaven. Eind 2018 is de aanbesteding gestart. Medio 3e kwartaal 2019 zijn de uitkomsten van de aanbestedingsprocedure bekend en zal de raad een gunningsbesluit worden voorgelegd.

De nieuwe vertraging komt volgens de lokale krant Langstraat Media door de stikstofproblematiek die kennelijk de gunning aan Van Mourik Infra verhindert. Ongetwijfeld speelt op de achtergrond ook mee dat de mensen met een ligplaats in de haven de verplaatsing helemaal niet zien zitten, ook omdat er geen ligplaats voor terug bedacht is. Ook de windhinder die Eneco verwacht voor het nabijgelegen windpark, speelt mee in het gebrek aan draagvlak voor het plan.

Diezelfde stikstofproblematiek verhindert hele andere projecten, die toch veel meer gevolgen zouden moeten hebben voor de stikstofuitstoot, dan weer helemaal  niet. Denk bijvoorbeeld aan het hondenkluif circuit bij Dongen: Brabant gaat knooppunt Oosterhout Dongen herzien. Some Gww-projecten are more equal than others?

Zie eerder:

Insteekhaven Waalwijk opnieuw aanbesteed

Waalwijk gaat containerhaven opnieuw aanbesteden

Aanbesteding Haven Waalwijk draait vooralsnog op niets uit

Waalwijk staakt aanbesteding insteekhaven vanwege investeringsrisico

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *