Bam consortium geeft A59 concessie terug aan Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Bam consortium geeft A59 concessie terug aan Noord-Brabant

Het consortium Poort van den Bosch heeft per 31 december 2020 snelweg A59 tussen Rosmalen en Geffen overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. Beheer en onderhoud komen in handen van Rijkswaterstaat. Het traject van negen kilometer in de A59 was de  eerste snelweg in Nederland, die in publiek-private samenwerking (pps) tussen overheid en bedrijfsleven tot stand is gekomen. Het project is in 2003 toegekend aan het consortium Poort van den Bosch, gevormd door BAM PPP, Boskalis en Fluor Infrastructure. Poort van den Bosch was verantwoordelijk voor ontwerp, financiering, aanleg en onderhoud van de weg gedurende de concessieperiode van achttien jaar. De financiering voor het project is verstrekt door BNG Bank en ING Bank.

De ombouw van de provinciale weg N59 tot snelweg A59 tussen Rosmalen en Geffen vond plaats van augustus 2003 tot december 2005. In deze periode heeft Poort van den Bosch  het voormalige verkeersknelpunt omgebouwd tot een autosnelweg met vier aansluitingen, een verdiepte ligging, een ongelijkvloerse kruising, een fietstunnel en diverse ecologische voorzieningen.

©Bam 2021

De totale projectenkosten bedroegen €220 miljoen. Tijdens de onderhoudsperiode ontving het consortium periodiek een ‘beschikbaarheidsvergoeding’ van Provincie Noord-Brabant. Op deze manier werd Poort van Den Bosch gestimuleerd voor optimale beschikbaarheid van de A59 voor de weggebruiker te zorgen. Om de overdracht mogelijk te maken zijn aanvullende eisen gesteld aan de kwaliteit van de weg. Het consortium heeft in 2020 nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd om ervoor zorg te dragen dat de kwaliteit van de weg aan de hoogste standaard voldeed bij de overdracht per 31 december 2020.

De A59 is het eerste project van BAM PPP dat het einde van de contractperiode bereikt en aan de opdrachtgever wordt overgedragen. Het grote voordeel van de levenscyclus-benadering van het pps-model is dat een project aan het einde van de concessie in goede staat aan de opdrachtgever wordt overgedragen. De snelweg A59 ziet er – vijftien jaar nadat deze voor het eerst in gebruik werd genomen – nog steeds uit als nieuw. Het proces van overdracht is op tijd in succesvolle samenwerking met de opdrachtgever en alle betrokkenen afgerond.

Pieter Mali, projectdirecteur Poort van den Bosch, zegt: ‘Het succes van dit eerste pps-project in Nederland wordt gekenmerkt door een uitstekende samenwerking tussen partijen, goede kwaliteit van de uitvoering van het werk en de continuïteit van de projectmedewerkers, waarvan sommigen al bijna twintig jaar bij het project betrokken zijn. Verkeersdeelnemers en omgeving hebben hierdoor al vijftien jaar een veilige en schone weg tot hun beschikking.’

Bron: Bam, 6 januari 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *