Camerabeveiliging Vereniging U-Safe Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Camerabeveiliging Vereniging U-Safe Utrecht

Foto: Pixabay/U-safe bewerkt

Vereniging U-Safe is de vereniging die voor tien Utrechtse bedrijventerreinen de kwaliteit van de camerabeveiliging waarborgt. De vereniging is daarmee een uniek samenwerkingsproject voor veilig ondernemen. In de gemeente Utrecht hebben 8 bedrijventerreinen gezamenlijk besloten het bestaande camerasysteem te vervangen door een nieuw hoogwaardig camerasysteem dat wordt uitgekeken door een private partij. Hiermee ontstaat er een uniek aaneengeschakeld netwerk waardoor onder andere door middel van kentekenplaatherkenning alsook trends in de videocontentanalyse belangrijke informatie beschikbaar komt om de veiligheid en leefbaarheid op de bedrijventerreinen te bevorderen.

Vereniging U-Safe is vanaf de start nauw betrokken bij de aanbesteding en alle betrokken partijen en verzorgt de kwaliteitsbewaking en optimalisering van de beveiliging middels camera’s en/of collectieve surveillance voor de gebieden. Vereniging U-Safe is bekend met het gehele traject alsook bij de stakeholders. In de gebieden waar U-Safe de kwaliteitsbewaking voor de camera’s vervult, wordt dit op de gebruikelijke toegangswegen middels bebording aangegeven. Met de vernieuwing van de camera’s is ook incidentopvolging ingevoerd om de beveiliging verder te optimaliseren. Al jaren wordt op een aantal bedrijventerreinen naast cameratoezicht ook collectieve surveillance en/of alarmopvolging uitgevoerd, Vereniging U-Safe streeft naar aantrekkelijke tarieven die door tenders tot stand komen. Door een select aantal partijen te kiezen kan U-Safe inkoopkracht genereren om tot aantrekkelijke tarieven te komen.

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer. De opdracht behelst het volgende:

  • – Het overnemen/uitvoeren van de bestaande camerabeveiliging op elk van de tien deelnemende bedrijventerreinen van de huidige aanbieder.
  • – Opstellen van een (verbeter)plan voor camerabeveiliging voor elk van de deelnemende bedrijventerreinen, inclusief hardware en software.
  • – Leveren, installeren van hardware ter uitvoering van het plan voor camerabeveiliging, zoals (maar niet beperkt tot) camera’s, infrastructuur (kabels en leidingen), kasten, masten voor zover deze niet meer voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria.
  • Optioneel: Verplaatsen, leveren, installeren, beheren van hardware ter uitvoering van het plan voor aanpassing en/of uitbreiding van de camerabeveiliging, zoals (maar niet beperkt tot) camera’s, infrastructuur (kabels en leidingen), kasten, masten.
  • – Het beheren en onderhouden van hardware ter uitvoering van het plan voor camerabeveiliging, zoals (maar niet beperkt tot) camera’s, infrastructuur (kabels en leidingen), kasten, masten zodat deze aan de gestelde kwaliteitscriteria blijven voldoen.
  • – Leveren, beheren en onderhouden van software ter uitvoering van het plan voor camerabeveiliging.
  • – Bemensen van een toezichtcentrale

Met betrekking tot de hardware is relevant dat de opdrachtnemer op verschillende bedrijventerreinen het glasvezelnetwerk en decentrale apparatuurkasten dient te huren van de gemeente Utrecht en dat een deel van de kabels eigendom is van het betreffende bedrijventerrein.
Vanzelfsprekend dient de opdrachtnemer de werkzaamheden te verrichten in overeenstemming met wet- en regelgeving waaronder nadrukkelijk AVG-regelgeving. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaren met een optionele verlenging van één maal twee jaren en één maal één jaar en zal naar verwachting ingaan per 1 juli 2021.
 De aanbestedende dienst hanteert de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure.

Bron: U-safe/Tenderned 8 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216318

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *