Aanbesteding renovatie Tongelreep mislukt – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding renovatie Tongelreep mislukt

De aanbesteding voor de verbouwing van de Tongelreep is mislukt. Op de aanbesteding is met te hoge bedragen ingeschreven. Dat bericht Eindhoven vandaag in een persbericht. De inschrijfbedragen zijn groter dan de kaders van de gemeenteraad. Voor de verbouwing van het grootste zwembad van Nederland, had de gemeenteraad €19,2 miljoen uitgetrokken.

Het plan van Slangen + Koenis uit IJsselstein omvat op hoofdlijnen de sloop van het golfslagbad en buitenbad, drie nieuwe doelgroepenbaden, en de sloop van het buitenbad ten gunste van een spraypark buiten. Dit vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Slangen + Koenis illustreert dat spraypark nog, grappig genoeg, met de plastic zwerfkei  avontuurlijke waterglijbaan in het Oosterpark ter waarde van €3.000. Heel wat duurzamer, inderdaad. Een steen is een stuk duurzamer dan een zwembad. Wie had dat gedacht.

Ook moet de zichtlijn vanaf de parkeerplaats, worden verbeterd zodat vanuit de parkeerplaats het zwembad te zien is (Red AN: d.i. de bomenrij langs de naastgelegen rivier Tongelreep, moet gekapt) en worden de monumentale kappen op het dak verwijderd.
Daarnaast is er een nieuwe entree gemaakt, met daarin horeca en kleedruimtes. Het Pieter van den Hoogenband zwemstadion (ook ontworpen door Slangen + Koenis) blijft onveranderd. Opvallend want volgens dezelfde beslisnota is dat nu juist de oorzaak van de hogere exploitatielasten.

Volgens de gemeente is nieuwbouw van het golfslagbad in een “recreatiebad”-complex goedkoper dan renovatie.  Vanwege de grotere oppervlakte van het gebouw (circa 30%), is de verwachting dat bij het renovatiescenario jaarlijks de kosten voor personeel, onderhoud en energie € 260.000 tot € 390.000 hoger uitvallen dan bij nieuwbouw. Tot 2016 was de warmtevraag van de Tongelreep 37.000 GJ per jaar, vergelijkbaar met die van 1.000 woningen. Met de verbouwingsplannen wordt dit volgens de gemeente teruggedrongen tot 8000GJ per jaar.

Volgens een eerdere brief van het college blijft het zwembad buiten gebruik ook als de renovatie niet doorgaat. Of daartoe wordt besloten, wordt niet op ingegaan in het bericht van nu. Het huidige persbericht laat weten: “het verschil tussen beschikbaar budget en benodigd budget (op basis van aanbesteding) is dermate groot dat dit naar verwachting vraagt om een tussenstap in het aanbestedingsproces. Daarom volgt nu een nadere analyse van dit resultaat in relatie tot de plannen -en planning- rondom de omvorming van het zwembad De Tongelreep.”

Als de omvorming van de Tongelreep wordt uitgesteld en er niets zou veranderen
ten opzichte van nu -dus met het golfslagbad en het buitenbad buiten bedrijf- blijft
de belangrijke doelgroep van gezinnen met jonge kinderen verstoken van
zwemwater

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie:
https://www.eindhoven.nl/persberichten/tussenstap-bij-aanbesteding-omvorming-tongelreep
https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/5954872/1  (raadsvoorstel omvorming Tongelreep)
https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/5939200/1  (raadsvoorstel omvorming Tongelreep)

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/5939213/1 (plannen Slangen + Koenis)

5 thoughts on “Aanbesteding renovatie Tongelreep mislukt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *