Aanbesteding Personenvervoer over Water Drechtsteden gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Personenvervoer over Water Drechtsteden gepubliceerd

De provincie Zuid-Holland heeft een aanbesteding gepubliceerd voor Personenvervoer over Water (veerboot) in de Drechtsteden. Het gaat om een concessieovereenkomst voor 96 maanden. De contractduur is flexibel,  aanzienlijk langer (15 ipv 8 jaar) wanneer wordt ingeschreven met emissievrije schepen.De opdracht staat op CTM gepubliceerd.

. De Opdracht zal worden gegund op basis van het Gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV). De Inschrijvingen worden beoordeeld op de Gunningscriteria zoals uitgewerkt in hoofdstuk 6 van dit Bestek. Aan de hand van de Gunningscriteria beoordeelt de Provincie welke Inschrijver de hoogste kwaliteit biedt voor de vaste Exploitatiebijdrage die de Provincie ter beschikking stelt voor de uitvoering van de Opdracht. De hoogte van de vaste Exploitatiebijdrage is vastgelegd in artikel 6.1.1 van het Programma van Eisen.

©Zuid-Holland 2019

Als de Vervoerder vanaf de start van de Overeenkomst al het POW daadwerkelijk uitvoert met Nulemissieschepen, bedraagt de looptijd van de Overeenkomst 15 Jaar. Als de Vervoerder niet vanaf de start van de Overeenkomst al het POW uitvoert met Nulemissieschepen bedraagt de initiële looptijd van de Overeenkomst 8 Jaar. De Provincie behoudt zich bij een Overeenkomst van 8 Jaar het recht voor – overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.2.2 van het Programma van Eisen – de duur van de Overeenkomst eenzijdig met maximaal 7 Jaar te verlengen.

De insteek van deze aanbesteding POW (met DOS-nummer 2019-0008540) is wezenlijk gewijzigd ten opzichte van de vorige aanbesteding POW (met DOS-nummer 2017-0006202). De Exploitatiebijdrage is verhoogd, de initiële looptijd van de Overeenkomst is verkort en de verlengingsmogelijkheid is vergroot, een aantal eisen zijn minder scherp geformuleerd en het Gunningscriterium G2.1 (aanbod duurzaamheid) is aangepast.

 

Deadline voor het stellen van vragen 10/12/2019 13:00
Deadline voor het stellen van vragen Nota van Inlichtingen 22 10/01/2020 13:00
Sluitingstijd voor indienen 03/02/2020 13:00

Duurzaamheid

De Provincie wenst zoveel mogelijk volgens de principes van de circulaire economie geproduceerde Schepen, POW-faciliteiten en uitgevoerde bedrijfsvoering. De Inschrijver wordt daarom gevraagd achter tabblad 5 in map 2 van de Inschrijving een plan in te dienen van maximaal 5 pagina’s A4, waarin hij de mate van circulariteit van het POW en bijhorende bedrijfsvoering beschrijft.

In het plan dient minimaal een beschrijving te worden gegeven voor in ieder geval de volgende onderwerpen: 1. Maatregelen De maatregelen die u treft om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. U kunt dit bijvoorbeeld doen door aan te tonen dat u voor een bepaald percentage van het gewicht van de Schepen gerecycled of herbruikbaar materiaal gebruikt voor (het interieur van) de Schepen, gebruik te maken van materiaal dat na gebruik elders kan worden ingezet, gebruik te maken van circulaire materialen die tevens (zeer) lang meegaan en daardoor minder vaak/snel hoeven te worden gecirculeerd, et cetera. 2. Realisme en onderbouwde effecten Per maatregel de onderbouwing om ons ervan te verzekeren dat het realistisch is dat uw maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden en als effect hebben dat een bijdrage wordt geleverd aan de circulaire economie. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen door middel van een logische onderbouwing, voorbeelden van soortgelijke opdrachten, technische tekeningen of (gewichts)berekeningen waaruit blijkt wat de mate van circulariteit is van elk type Schip, et cetera.

Papier

Het is mogelijk om de inschrijving via papier in te dienen.

Uit eerdere interactie met marktpartijen is gebleken dat deze bij voorkeur Inschrijvingen ook geprint aanleveren om hiermee de kwaliteit van afdrukken te borgen. Vanuit dit oogpunt verzoekt de Provincie een papieren variant van de Inschrijving. Als de Inschrijver ook een papieren versie van de Inschrijving wenst in te dienen, dient deze uiterlijk maandag 3 februari 2020 voor 13.00 uur te zijn ingediend op het volgende adres:

Provincie Zuid-Holland T.a.v. de heer M. Scheerders Zuid-Hollandplein 1 2596 AW DEN HAAG

Zie ook:

https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/257700/1/0

Zie eerder:

Zuid Holland gaat veerdienst aanbesteden

Rotterdam zoekt exploitant tijdelijke veerdienst

Nieuwe ronde elektrische veerboten in Gorinchem in 2020

Veerdienst gemeente Tiel aanbesteed

Te koop gevraagd: 2 elektrische veerponten Gorinchem

Onenigheid over veerpont Buitenkaag is de wereld uit

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *