Financiering TenderNed is geen staatssteun – Aanbestedingsnieuws

Financiering TenderNed is geen staatssteun

Laatst geupdate op december 6, 2019 door redactie

Aanbestedingskalender, Negometrix en CTM, allen commerciële uitgevers van overheidsopdrachten, hebben een rechtszaak verloren bij de Europese Unie over de staatssteun aan Tenderned.  Al voordat het van rechtswege verplicht werd TenderNed te gebruiken, publiceerden zij overheidsopdrachten op commerciële basis.

Met de verplichte publicatie van overheidsopdrachten op het TenderNed platform is er volgens de aanbieders sprake van strijd met de mededinging. Het Hof van Justitie oordeelt echter, dat dat niet het geval is. De uitspraak is nog niet gepubliceerd in het Nederlands. We geven de citaten daarom in het Engels weer.

De reden waarom steun aan TenderNed niet als verboden staatssteun wordt aangemerkt, is omdat TenderNed geen bedrijf/onderneming is, maar een onderdeel van de overheid. Activiteiten die verbonden zijn aan de uitoefening van publieke macht zijn niet van economische aard en rechtvaardigen de toepassing van de mededingingsregels niet. Dat het zijn diensten gratis aanbiedt,  is al een sterke aanwijzing dat het niet gaat om een economische activiteit, zo oordeelt het Hof. Daar komt nog eens bij dat E-Procurement volgens de Europese Commissie een publieke taak is, die commerciëel ook niet geleverd wordt en niet de benodigde stabiliteit heeft..

33      By contrast, activities connected with the exercise of public powers are not of an economic nature justifying the application of the competition rules laid down in the FEU Treaty (see, to that effect, judgments of 10 January 2006, Cassa di Risparmio di Firenze and Others, C‑222/04, EU:C:2006:8, paragraph 31, and of 12 July 2012, Compass-Datenbank, C‑138/11, EU:C:2012:449, paragraph 36 and the case-law cited).

Dat er een publieke taak ligt op de publicatie van overheidsopdrachten, volgt volgens het Europese Hof van Justitie uit de Europese Aanbestedingsregels. Doordat die er zijn, is geen sprake van een economische activiteit maar de uitoefening van een publieke macht.

 It is apparent from recitals 62 to 64 of the contested decision that the Commission considered, in essence, that TenderNed’s activities were not economic in nature, since the functionalities that it offered constituted the means by which the contracting authorities and the Kingdom of the Netherlands fulfilled their obligations under the procurement directives and the Procurement Law and were therefore connected with the exercise of public powers.

Een van de doelen van de aanbestedingsrichtlijnen is dat aanbestedingsprocedures via elektronische middelen worden voltrokken, door de hele Europese Unie. Lidstaten zijn verplicht daaraan bij te dragen en aanbestedende diensten te ondersteunen, en om statistieken te verzamelen met betrekking tot publieke aanbestedingen.

 One of the objectives pursued by Directives 2014/24 and 2014/25 is that procurement procedures should be carried out via electronic means throughout the European Union. That is reflected, in particular, in recitals 52 and 63, respectively, of those directives, in which they define the scope of the obligation, placed on Member States, to make mandatory the use of electronic means at all stages of the procurement procedure. In addition, when implementing e-procurement, Member States were obliged to provide guidance and support to contracting authorities and economic operators, as well as to provide various statistical information concerning public procurement to the Commission, as explained in recital 121 of Directive 2014/24 and in recital 127 of Directive 2014/25.

Eerder pleitte Atos in een [behoorlijk slecht uitgevoerd, red AN] onderzoek om TenderNed maar helemaal de nek om te draaien, omdat een prikbord voor overheidsopdrachten door iedereen kan worden uitgevoerd. De Europese Commissie merkt in dit verband nog maar eens op, dat de publieke taak van TenderNed verder strekt dan alleen de publicatie van de opdrachten.

In addition, the Commission, in essence, emphasised in recital 67 of the contested decision that if TenderNed’s activities were reduced to those of a mere noticeboard, that would not allow the contracting authorities to comply with all their statutory obligations under the Procurement Law, in particular the obligation to carry out a tendering procedure which ensures that purchases by contracting authorities are made in the most rational, transparent and fair manner possible.

Zie verder:

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CJ0687&lang1=nl&type=TXT&ancre=

T-138/15 Arrest (PB) 27/10/2017 Aanbestedingskalender e.a./Commissie http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-138/15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.382.01.0037.01.ENG
T-138/15 Arrest (Informatie) ECLI:EU:T:2017:675  28/09/2017 Aanbestedingskalender e.a./Commissie http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-138/15
T-138/15 Arrest ECLI:EU:T:2017:675 28/09/2017 Aanbestedingskalender e.a./Commissie http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-138/15
T-138/15 Verzoekschrift (PB)  29/05/2015 Aanbestedingskalender e.a./Commissie http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-138/15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2015.198.01.0039.01.ENG

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *