Aanbesteding gerechtsdeurwaarders van de kerst gegund – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding gerechtsdeurwaarders van de kerst gegund

Op woensdag 16 december 2020 is het aanbestedingstraject voor gerechtsdeurwaarders van het CJIB voorlopig gegund. Dat maakte het CJIB diezelfde dag bekend. De aanbesteding omvat alle producten bij het CJIB, waarvoor gerechtsdeurwaardersdienstverlening ingezet kan worden.

Om in aanmerking te komen voor de voorlopige gunning zijn de inschrijvingen beoordeeld aan de hand van twee criteria:
1. Tijdig en betrouwbaar herkennen van de verhaalbaarheid
2. Persoonsgericht en maatschappelijk verantwoord incasseren

Het beoordelingsproces is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Voor dit proces is een protocol ontwikkeld op basis van ervaringen uit de vorige aanbesteding. Vervolgens is het juridisch getoetst. Het protocol schreef onder andere voor dat inschrijvingen anoniem werden beoordeeld. Ook werd er gebruik gemaakt van twee teams. Ieder team richtte zich op een gunningscriterium.

Na deze aanbesteding wordt het mogelijk om alle vorderingen bij het CJIB van een burger gebundeld aan te bieden bij één gerechtsdeurwaarder. Hiermee wordt voorkomen dat burgers te maken krijgen met meerdere gerechtsdeurwaarders en als gevolg daarvan meer kosten moeten betalen. Ook kan het CJIB beter sturen op maatschappelijk verantwoord incasseren. De aanbesteding resulteert in toekomstbestendige contracten, die maatschappelijk verantwoord zijn. Zowel vanuit het perspectief van de burger als vanuit het perspectief van de markt.

De contracten zullen naar verwachting in werking treden vanaf de 2e helft van 2021.

https://www.cjib.nl/nieuws/voorlopige-gunning-aanbesteding-gerechtsdeurwaarders

CJIB envelop
©ZaZ 2020

Zie eerder:

Nieuwe aanbesteding gerechtsdeurwaarders vanwege korte looptijd

WDC: Aanbesteding verschuift risico’s oninbaarheid naar gerechtsdeurwaarder

CvA over deurwaardersdiensten: Aanbesteden geen keuze

Rijksincassovisie: alles via CJIB

Derde aanbesteding gerechtsdeurwaarders: moet het – ja het moet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *