Marktconsultatie verlichting gebouwen Stichting Saxion – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie verlichting gebouwen Stichting Saxion

Foto: Pixabay.com

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs. In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. In samenwerking met bedrijven en instellingen wordt door onze kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Het doel van deze marktconsultatie is het verkrijgen van informatie over, de (on)mogelijkheden van verlichting binnen de locaties van Saxion. Hierbij beoogt Saxion erachter te komen hoe het concept LaaS mogelijk ingezet kan worden om over te gaan op ledverlichting en daarmee aan te sluiten op haar duurzaamheidsbeleid. Ook wil Saxion middels deze marktconsultatie toetsen of een dienstverlening gebaseerd op LaaS aansluit op de wensen die Saxion heeft op het gebied van sensoriek en data. Hierbij denkt Saxion bijvoorbeeld aan het meten van bezettingsgraad, temperatuur en luchtkwaliteit. Als laatste wil Saxion de financiële haalbaarheid van LaaS achterhalen om zo de keuze tussen een LaaS oplossing dan wel aanschaf van led verlichting te kunnen maken. Mede op basis van de resultaten uit de marktconsultatie zal Saxion een besluit nemen over de wijze waarop ze haar inkooptraject gaat inrichten. Het consultatie proces verloopt als volgt : Geïnteresseerden beantwoorden de door Saxion gestelde vragen in de marktconsultatie. Op basis van de gegeven antwoorden (inhoud) zullen maximaal vier partijen worden uitgenodigd voor een verdiepingsgesprek. De gesprekken met de genodigde partijen vinden plaats op donderdag 28 januari 2021. Afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus vindt deze bijeenkomst plaats bij Saxion locatie Enschede of online via MS Teams. Als u wordt geselecteerd dan ontvang u een uitnodiging waarin het tijdstip is opgenomen waarop u op deze locatie wordt verwacht dan wel digitaal aanwezig wordt geacht. Genodigde wordt verzocht om met niet meer dan twee personen aanwezig te zijn. Verwacht wordt dat de beschikbare tijd per presentatie als volgt wordt ingedeeld:
10 minuten introductie en bedrijfspresentatie
60 minuten gesprek op basis van de gegeven antwoord middels een presentatie
5 minuten afsluiting
Mocht u vragen hebben over deze marktconsultatie dan kunt u deze stellen via de berichtenmodule van Tenderned. Wij verzoeken u om de antwoorden op de gestelde vragen uit deze marktconsultatie uiterlijk 15 januari 2021 om 12.00 uur via Tenderned te doen toekomen.

Bron: Tenderned 5 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216068

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *