Nieuwe aanbesteding gerechtsdeurwaarders vanwege korte looptijd – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe aanbesteding gerechtsdeurwaarders vanwege korte looptijd

Door de korte looptijd van de vorige contracten, van twee jaar en de slechts beperkte mogelijkheid tot verlenging van de deurwaarderscontracten, moet het nu alweer opnieuw. Dat blijkt uit de beantwoording van de Minister op kamervragen van Michiel van Nispen (SP). Met de nieuwe aanbesteding dient tijdig te worden begonnen om aan het einde van de huidige contractperiode (na eventuele verlenging) over nieuwe contracten te beschikken, zo laat de Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker weten.

De aanbestedingsronde is volgens Minister Dekker ook niet in strijd met de Rijksincassovisie. Door incassotrajecten van verschillende overheidsorganisaties te clusteren heeft de schuldenaar te maken met één gerechtsdeurwaarder en niet met verschillende gerechtsdeurwaarders die ieder namens een andere overheidsorganisatie incasseren. Dit blijft ook bij een nieuwe aanbesteding overeind en is juist in lijn met de uitgangspunten van de Rijksincassovisie. (pagina 4 van de Rijksincassovisie Kamerstukken II, 2015/2016, 24515, nr. 336)

Op de vraag of het wel wenselijk is, dat een zittende deurwaarder na vier jaar bij een nieuwe aanbestedingsronde zijn contract met het CJIB kwijt kan raken en een schuldenaar dan met een nieuwe deurwaarder te maken krijgt, komt de Minister met het verassende antwoord, dat dat kan en dat lopende vorderingen door de vorige deurwaarder worden uitbehandeld. Dat wisten we dus al. Maar de vraag was, of het wenselijk was. De vraag stellen is dat m ook beantwoorden? Want in dat geval is het antwoord waarschijnlijk, nee natuurlijk niet. Zie de volgende vraag.

De daaropvolgende vraag is namelijk: “Was men bij het opzetten van een nieuwe aanbestedingsronde ervan bewust dat een nieuwe deurwaarder in het geval zoals genoemd onder vraag 4 opnieuw “de totale schuldenpositie” moet vaststellen en dat dit de schuldenaar geld kost in verband met de daarvoor benodigde rechtsmiddelen? Zo ja, op welke wijze is dat meegenomen in de afweging? Zo nee, waarom niet?” Volgens de Minister komt die situatie niet voor omdat lopende dossiers van schuldenaren uitbehandeld door de behandelende gerechtsdeurwaarder.

Dat lijkt de redactie van Aanbestedingsnieuws een non sequitor , het volgt er niet uit. Een stapeling van deurwaarders is wel degelijk mogelijk voor nieuwe vorderingen bij dezelfde schuldeiser en dan bij iedere aanbesteding. Na verloop van aanbestedingen kan het aantal deurwaarders dus vertigvoudigen, als je er 3 hebt voor de belastingdienst, voor de periode -2019, tot 2022 en dan 2024 als de CJIB dit patroon van elke 2 jaar opnieuw aanbesteden blijft volhouden. Als elke overheidsdienst dat zo heeft kun je er algauw in plaats van de gebruikelijke 20 nu 60 hebben.

De Minister vindt dat geenprobleem, geen knelpuntjes, geen wringende schoen. “Het CJIB houdt bij zijn aanbesteding rekening met alle geldende wet- en regelgeving en met de wijze waarop de rechter die regelgeving in de praktijk uitlegt en toepast. Ik zie daar geen knelpunten in.” De Deurwaarders zelf doen dat in elk geval in grote getale wel. Zie ook: https://fd.nl/ondernemen/1296905/deurwaarders-aanbesteding-cjib-jaagt-schuldenaren-opkosten

De vorige aanbesteding gerechtsdeurwaarders stond ons nog vers in het geheugen, als groot drama. Altijd leuk om dat al na 2 jaar nog eens over te doen.

Derde aanbesteding gerechtsdeurwaarders: moet het – ja het moet

1 thought on “Nieuwe aanbesteding gerechtsdeurwaarders vanwege korte looptijd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *