Servicepunt71 besteed Bomen, planten en waterplanten aan

Servicepunt 71 ( gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) heeft een aanbesteding geplaatst waarin alle genoemde gemeenten deelnemen. Het gaat hierbij om een tender in drie percelen. Perceel 1: bomen, perceel 2: Levering heesters, bos- en haagplantsoen, coniferen en rozen en perceel 3:vaste planten, waterplanten en oever planten. Bedoeling is een raamovereenkomst te sluiten met voor […]

Fase 6 Kockengen waterproof aanbesteding gestart

De oude kern van Kockengen ligt op een stevige kleirug. De naoorlogse uitbreidingen liggen echter allemaal op veengrond.  De meeste huizen en utiliteitsgebouwen zijn met heipalen gefundeerd. Tuinen en de openbare ruimte niet (waarom ook?) en die verzakken. Het veen daalt gestaag door het gewicht van verhardingen, rioleringen en ophoogmaterialen. In delen van het dorp […]