Servicepunt71 besteed Bomen, planten en waterplanten aan – Aanbestedingsnieuws

Servicepunt71 besteed Bomen, planten en waterplanten aan

Foto: Pexels.com

Servicepunt 71 ( gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) heeft een aanbesteding geplaatst waarin alle genoemde gemeenten deelnemen. Het gaat hierbij om een tender in drie percelen. Perceel 1: bomen, perceel 2: Levering heesters, bos- en haagplantsoen, coniferen en rozen en perceel 3:vaste planten, waterplanten en oever planten. Bedoeling is een raamovereenkomst te sluiten met voor ieder perceel één leverancier. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar , met de mogelijkheid om de Raamovereenkomst twee keer met één jaar te verlengen. De Raamovereenkomst heeft hiermee een maximale looptijd van vier jaar.

Een indicatie per jaar per perceel is gebaseerd op de bestellingen van voorgaande jaren. Perceel 1 Levering Bomen: € 96.000,-. Perceel 2 Levering heesters, bos- en haagplantsoen, coniferen en rozen en perceel 3 Levering vaste planten, waterplanten en oeverplanten:  € 172.000,-

Hoewel men dus uit is op één leverancier per perceel, mag men op alle percelen inschrijven.

Bron: Tenderned 1 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/172211

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *