Fase 6 Kockengen waterproof aanbesteding gestart – Aanbestedingsnieuws

Fase 6 Kockengen waterproof aanbesteding gestart

De oude kern van Kockengen ligt op een stevige kleirug. De naoorlogse uitbreidingen liggen echter allemaal op veengrond.  De meeste huizen en utiliteitsgebouwen zijn met heipalen gefundeerd. Tuinen en de openbare ruimte niet (waarom ook?) en die verzakken. Het veen daalt gestaag door het gewicht van verhardingen, rioleringen en ophoogmaterialen. In delen van het dorp liggen wegen en openbare ruimte vrijwel op slootpeil. Bij stevige buien lopen de straten onder.

Deze processen (verzakking van centimeters per jaar) gaan ook de komende decennia door, mogelijk zelfs verergerd door de klimaatontwikkeling. Hevigere regens kunnen  leiden tot frequenter en ook steeds meer meer water op straat en in tuinen. Hogere temperaturen en lange droogtes versnellen de afbraak van het veen in de aangrenzende polder. De urgentie voor maatregelen om de leefbaarheid in het dorp te behouden, wordt dus alleen maar groter.

In het project Kockengen Waterproof werken de gemeente Stichtse Vecht, het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht samen aan een langetermijnvisie- en oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblematiek in Kockengen en de omliggende polder.

Gedurende een elftal fases wordt het dorp sinds 2014 integraal opgehoogd. Deze ophoging zal gebeuren door gebruik te maken van lichte ophoogmaterialen, zodat de zettingen in de toekomst beperkt blijven. Tijdens deze ophoging zal ook de riolering vervangen worden en zullen diverse partijen kabels en leidingen vernieuwen. Een meer uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in hoofdstuk 2 van de bij de tender behorende selectieleidraad. Deze aanbesteding betreft fase 6.

Bronnen: www.kockengenwaterpoof.nl en Tenderned 1 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/172059

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *