Consessieovereenkomst Hof aan de Dijkstraat Lichtenvoorde

Doel van deze door de gemeente Oost Gelre geplaatste aanbesteding is het selecteren en het door middel van een concessieovereenkomst contracteren van een opdrachtnemer welke in staat is om in het plangebied “Hof aan de Dijkstraat” te Lichtenvoorde te komen tot een definitieve planontwikkeling (de opdracht). Daartoe behoren zowel het ontwerpproces als aankoop van gronden […]

Herinrichting Vogelbuurt Berkel en Rodenrijs

De gemeente Lansingerland heeft een aanbesteding geplaatst voor de herinrichting van de Vogelbuurt in Lansingerland. De aanbesteding omvat het integraal herinrichten van de openbare ruimte van het project wijkgerichte aanpak Vogelbuurt te Berkel en Rodenrijs. Voor de realisatie wijkgerichte aanpak van de integrale herinrichting van de Vogelbuurt zijn 3 deelgebieden aangemerkt: Arendshof e.o. Blauwborst e.o. […]

Renovatie buitensportaccomodaties Culemborg gegund aan van Wijlen

De gemeente Culemborg heeft de renovatie van haar buitensportaccommodaties gegund aan het inmiddels 85 jarige Aannemersbedrijf van Wijlen B.V. uit Sprang-Capelle. Er waren 5 inschrijvers op deze opdracht met een waarde van € 1.575.708,-. Beduidend minder dan de geraamde waarde van 3,8 miljoen.