Consessieovereenkomst Hof aan de Dijkstraat Lichtenvoorde – Aanbestedingsnieuws

Consessieovereenkomst Hof aan de Dijkstraat Lichtenvoorde

Wethouders Uem en Frank zitten er bovenop. Foto: Oost Gelre

Doel van deze door de gemeente Oost Gelre geplaatste aanbesteding is het selecteren en het door middel van een concessieovereenkomst contracteren van een opdrachtnemer welke in staat is om in het plangebied “Hof aan de Dijkstraat” te Lichtenvoorde te komen tot een definitieve planontwikkeling (de opdracht). Daartoe behoren zowel het ontwerpproces als aankoop van gronden alsmede ook de uiteindelijke fysieke uitvoering van het project. Een en ander conform de in de inschrijvingsleidraad vastgelegde eisen en wensen.

Geef Lichtenvoorde kleur, dat was en is nog steeds oost Gelre’s uitdaging én een oproep aan inwoners en ondernemers, zo stellen de wethouders Vincent van Uem en Marieke Frank van Oost Gelre. Meer beleving, een divers winkelaanbod , aansprekende activiteiten en goed wonen en werken. Zo luidde de belofte van wethouders van Uem en Frank bij de presentatie van het Programma Geef Lichtenvoorde kleur.

De visie Dijkstraat beschrijft op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de Dijkstraat. Wethouders Frank en van Uem benadrukken dat
de visie weliswaar kaders aangeeft, maar voldoende ruimte laat voor dialoog over de invulling en wijze van uitwerking. “De visie
gaat uit van een bepaalde sfeer en huurwoningen voor jong & oud. Maar we gaan zeker de dialoog met de omgeving voeren.
Bijvoorbeeld over de verkaveling en het type woningen. Maar ook de keuze voor een ontwikkelaar, een samenwerkingsverband of
bijvoorbeeld collectief particulier opdrachtgeverschap “(CPO). De visie biedt ruimte voor huurwoningen voor jong en oud. Dat is een
belangrijke toevoeging voor Lichtenvoorde.

Bron: Oost Gelre en Tenderned 21 juli 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/171209

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *