vaarroute Ezumazijl – Oostmahorn gegund aan HAZ Infra

De aan HAZ Infra B.V. uit Hasselt gegunde opdracht van de gemeente Gemeente Noardeast-Fryslân (Noordoost  Friesland) bestaat uit het aanleggen van een vaarroute tussen Ezumazijl en Oostmahorn. Het gaat hier om het doortrekken van de Súd-Ie naar Oostmahorn. Naast het verruimen van de watergang moeten er op diverse plaatsen beschoeiing worden aangebracht. Tevens zullen er verschillende bijkomende […]

Sanering tuinen met diffuus lood Zaanstad aanbesteed

De gemeente Zaanstad heeft een aanbesteding geplaatst voor Sanering van de tuinen bij woningen. In de gemeente Zaanstad is sprake van een diffuse verontreiniging met lood in particuliere tuinen. De bron hier van is de voormalige loodwit industrie. De gemeente Zaanstad saneert in overleg met de bewoners deze tuinen. Na de sanering moeten de gezondheidsrisico’s zijn […]