vaarroute Ezumazijl – Oostmahorn gegund aan HAZ Infra – Aanbestedingsnieuws

vaarroute Ezumazijl – Oostmahorn gegund aan HAZ Infra

de Nye veart ter hoogte van de aan te leggen Marrekrite aanlegplaats.
Foto: Google Streetview

De aan HAZ Infra B.V. uit Hasselt gegunde opdracht van de gemeente Gemeente Noardeast-Fryslân (Noordoost  Friesland) bestaat uit het aanleggen van een vaarroute tussen Ezumazijl en Oostmahorn. Het gaat hier om het doortrekken van de Súd-Ie naar Oostmahorn. Naast het verruimen van de watergang moeten er op diverse plaatsen beschoeiing worden aangebracht. Tevens zullen er verschillende bijkomende werkzaamheden plaats vinden, zoals het dempen van watergangen, ophogen terreinen en het verplaatsen van toegangswegen tot erfsituaties. Voor de opdracht met een waarde van € 895.000,- waren 9 inschrijvers.

Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân het bestemmingsplan ‘Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn’ ongewijzigd vastgesteld (NL.IMRO.1970.BPBG2018P1-VA01).

Dit bestemmingsplan voorziet in de opwaardering en het herstel van de oude opvaart Nije Feart tussen Súd Ie en Lauwersmeer bij Oostmahorn (Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn) waarbij er een vaarontsluitingsroute ontstaat (in de DM-klasse met 2,50m doorvaarthoogte) en sprake is van ecologische versterking en de aanleg van recreatieve voorzieningen. Het bestemmingsplan biedt planologische ruimte voor een verbreding van de Nije Feart, aanpassing/vernieuwing van kunstwerken en de realisatie van een Marrekrite-aanlegplaats ten noordoosten van de Sylsterwei te Ezumazijl.

Foto: Overzichtskaart Google Maps

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *