WMO aanbesteding Huishoudelijke ondersteuning Moerdijk, Roosendaal e.o. – Aanbestedingsnieuws

WMO aanbesteding Huishoudelijke ondersteuning Moerdijk, Roosendaal e.o.

De huidige resultaatovereenkomst ‘maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding’ van de zes samenwerkende gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert (De6 gemeenten) eindigt op 31 december 2021. Het afgelopen jaar hebben De6 gemeenten voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2022 een nieuwe overeenkomst voor de maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding tot stand te brengen.

Deze marktconsultatie is een door De6 gemeenten georganiseerde informatie-uitwisseling met partijen die opereren in de relevante markt. Deze marktconsultatie heeft tot doel mogelijkheden te verkennen, input op te halen uit de markt en deze informatie te gebruiken om een succesvolle aanbesteding/ contractering voor te bereiden. De marktconsultatie wordt gehouden in de vorm van digitale speeddates via Microsoft Teams. De gesprekken vinden eind januari en begin februari van 2021 plaats. Meer informatie is te vinden op TenderNed. Aanmelden kan via de berichtenmodule op Tenderned.

©ZaZ 2019

Mocht er, na de gehouden markconsultatie, bij de De6 gemeenten behoefte aan verdieping bestaan dan kunnen er een aantal partijen (maximaal 5) worden uitgenodigd voor een individueel overleg. De uitgenodigde partijen zullen zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de markt.

Voor vragen over deze marktconsultatie kunt u contact opnemen (via bericht TenderNed of via email) met mevrouw C. Nuiten, contractmanager De6 gemeenten. E-mail: contractmanagementwmo.wbw@inkoopwestbrabant.nl.

Bron: Moerdijk, 12 januari 2021

 

Red; Saillant detail:  de stukken op TenderNed spreken van de5 gemeenten, Roosendaal zit er daar niet bij: wel Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert

Deze marktconsultatie is een door De5 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert) georganiseerde informatie-uitwisseling met partijen die opereren in de relevante markt. Deze marktconsultatie heeft tot doel mogelijkheden te verkennen, input op te halen uit de markt en deze informatie te gebruiken om een succesvolle aanbesteding/ contractering voor te bereiden. Zie het Marktconsultatiedocument voor de uitgebreide informatie en deadline voor aanmelding.

In het bijbehorende selectiedocument vinden we

In de strategiebepaling zijn algemene uitgangspunten beschreven, waaraan de uitvoering van de maatwerkvoorziening Wmo Huishoudelijke ondersteuning moet gaan voldoen.

Voor de Maatwerkvoorziening Wmo Huishoudelijke ondersteuning zijn 3 hoofddoelstellingen geformuleerd:

  • Kwalitatief goede ondersteuning: we willen dat onze inwoners de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben en die de cliënt in staat stelt tot zelfredzaamheid en/of participatie en /of om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven.

  • Kostenbeheersing: ondanks de toename in aantallen en toename van complexiteit zijn de kosten van ondersteuning beheersbaar.

  • Grip: we hebben op elk moment inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde ondersteuning en sturen op basis van dat inzicht bij waar nodig.

  • Flexibiliteit van contract

 

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216164;section=2

Zie eerder:

Opnieuw dreigend massa-ontslag na aanbesteding thuiszorg Roosendaal

Fracties Roosendaal willen van Axxicom goede thuiszorg, baangaranties en een kristallen bol

Protest in Roosendaal tegen aanbesteding thuiszorg naar nieuwkomer Axxiccom

en:

https://www.bndestem.nl/roosendaal/eigen-bijdrage-wmo-vanaf-eind-maart-in-roosendaal~a38a3b28/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://roosendaal.pvda.nl/nieuws/betaalbare-en-bereikbare-zorg-voor-iedereen/

https://raad.roosendaal.nl/documenten/Raadsmededeling/51-2019-Tarieven-WMO-begeleiding-2020-2021.pdf

51-2019 Tarieven WMO begeleiding 2020-2021 (2)

https://raad.roosendaal.nl/documenten/Raadsmededeling/51-2019-Tarieven-WMO-begeleiding-2020-2021.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *