Ontwerpen en uitvoeren HOV Westtangent Deeltracé Ringvaart – Schiphol Noord – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpen en uitvoeren HOV Westtangent Deeltracé Ringvaart – Schiphol Noord

De Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Westtangent komt voort uit het plan voor beter openbaar vervoer voor de Vervoersregio Amsterdam. De HOV Westtangent is een programma waarin een aaneenschakeling van  infrastructuurmaatregelen worden gerealiseerd om een Hoogwaardige OV busverbinding tussen het busstation bij Station Sloterdijk (Carrascoplein) en Schiphol Plaza vice versa mogelijk te maken. Dit tracé vervangt de huidige buslijn 69Versnelling, verhogen van de betrouwbaarheid en daarmee het verhogen van de attractiviteit van het openbaar vervoer is onontbeerlijk om goed openbaar vervoer te kunnen blijven bieden. HOV Westtangent beoogt een stamlijn te zijn die met een betrouwbare
dienstregeling een snelle verbinding biedt tussen belangrijke punten in en rond Amsterdam. De aansluiting naar de wijken of rest van de stad wordt verzorgd door goed afgestemd regulier openbaar vervoer, korte overstapafstand op andere HOV lijnen en fietsvoorzieningen. Deze HOV Westtangent moet de snelle busverbinding vormen vanaf Station Sloterdijk in Amsterdam, via stadsdeel Nieuw-West naar Schiphol Airport. In de gemeente Amsterdam zijn op het tracé van de HOV Westtangent diverse werkzaamheden verricht om de doorstroming van busvervoer te verbeteren. Het HOV Westtangent programma is opgedeeld in delen die verschillend gecontracteerd zijn. In januari 2018 zijn de eerste werkzaamheden in het gebied Slotermeer gestart. Het grootste deel van deze uitvoering vond plaats in 2018 en 2019. Begin januari 2021 wordt het Amsterdamse deel van het traject van de HOV Westtangent opgeleverd. De algehele doelstellingen van het volledige programma HOV Westtangent zijn:

 • Een versnelling van de reistijd en vergroting van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer op het traject Station Sloterdijk en Schiphol;
 • Leveren van een bijdrage aan de vermindering van het aantal verkeersincidenten / ongelukken in het gebied;
 • Bijdragen aan de duurzaamheids-, milieu-, gezondheids- en klimaatdoelstellingen van de Vervoersregio Amsterdam
 • Toegankelijk zijn voor alle reizigersdoelgroepen waaronder: validen, minder validen (rollator), invaliden (rolstoel) en mensen met kinderwagens; • Het ingepast zijn in de fysieke omgeving en afgestemd zijn met de gedefinieerde partijen (stakeholders);
 • Een realisatieperiode zonder ernstige overlast en binnen de gestelde planningskaders.

Meer informatie over het Amsterdamse deel van de HOV Westtangent kan gevonden worden
op http://www.amsterdam.nl/projecten/westtangent

Deze aanbesteding heeft betrekking op het deeltracé van de HOV Westtangent “Oude Haagseweg tot Schiphol Noord”: het sluitstuk van de realisatie van de HOV. Momenteel rijdt het openbaar vervoer nog via Kunstwerk 20, dat vanwege de
extra bochten, extra afstand, extra kruisingen en gedeeld weggebruik met het gewone wegverkeer een fluctuerend en significant verlies in reistijd oplevert. Met het vervangen van de oude brug over de Ringvaart van Haarlemmermeer door een nieuwe exclusief voor het openbaar vervoer- en een nieuw busviaduct over de snelweg A9, wordt de reistijd stabieler en de reistijd structureel met enkele minuten verkort.
Onderdeel van de scope is de fietsonderdoorgang in de aardebaan tussen de brug over de Ringvaart en busviaduct (t.h.v. golfterrein). ook onderdeel van de scope zijn de fietsroutes Amsterdam Noord – Zuidtangent, fietsaansluiting Koekoekslaan, fietsaansluiting Badhoevedorp-KW 20 en erftoegangsweg Golfclub –
Zuidtangent.

De scope van deze aanbesteding omvat het ontwerpen en uitvoeren (E&C) van de volledige HOV busverbinding voor het tracé tussen de Ringvaart Haarlemmermeer en OV-knooppunt Schiphol Noord. Deze opgave bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

 • • vrijliggende busbaan
 • • vervanging van de brug over de Ringvaart, op dezelfde locatie
 • • busviaduct over de A9
 • • fietsonderdoorgang in aardebaan
 • • aanpassingen aan de weginfrastructuur (voor snel- en langzaam verkeer)
 • • aanpassingen aan de rijksweg A9 (o.a. signalering en bewegwijzering)
 • • aanpassingen aan de waterhuishouding
 • • diverse bijkomende werkzaamheden

Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd met minimale afsluiting van de rijkswegen A4 en A9 en de Ringvaart. Belangrijke randvoorwaarde is dat de bestaande functionaliteit van de bestaande brug over de Ringvaart minimaal gehinderd dient te worden.  Anticiperend op mogelijke toekomstige ontwikkelingen wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht voor de realisatie van een fietsonderdoorgang onder de Schipholweg. Dit kan eventueel onderdeel worden van de scope.

De indicatieve opdrachtraming ligt tussen de €45.000.000,- en €55.000.000,- exclusief BTW. Gegadigden kunnen géén rechten ontlenen aan dit bedrag. In de inschrijvingsfase zal een plafondbedrag worden gehanteerd.

Op deze aanbesteding is hoofdstuk 2, van de ARW 2016 van toepassing. De aanbesteding is een Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding plaats vindt in 2 fasen. In de 1e fase zijn alle geïnteresseerde partijen (hierna te noemen: gegadigden) in de gelegenheid een verzoek tot deelneming (aanmelding) in te dienen. Aan de hand van deze selectieleidraad worden maximaal 5 gegadigden geselecteerd. De maximaal 5 geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd om in de 2e fase een inschrijving te doen.

Bron: Tenderned 13 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216744

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *