Winterevent Den Bosch, is enige gegadigde Winterland vooralsnog niet gegund – Aanbestedingsnieuws

Winterevent Den Bosch, is enige gegadigde Winterland vooralsnog niet gegund

Laatst geupdate op oktober 24, 2018 door redactie

In Den Bosch was men heel tevreden over de Winterparade 2017 van de Stichting Winterevents, bekend van Magisch Maastricht, dat langjarig werd ingekocht. Ook hier dreigt echter een rechtszaak en kopt de lokale krant dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. In 2017 ging alles van een leien dakje. Er was een ijsbaan, marktkraampjes en dat alles op zeer korte termijn, zonder subsidie en met betaling van legeskosten.

Op de parade, onder de rook van de Sint Jan, met Bossche Bollen, die je er dan meteen af kan schaatsen. Er was zelfs sneeuw. Hartstikke goed geperformed, benadrukte de gemeente in januari, maar voor volgend jaar staat de teller weer op nul; vanwege het level playing field met de andere deelnemers. Da’s eerlijk. Maar de raadsfracties vonden dat toch wel jammer. Er waren vragen van de fractie Bosch Belangen of het uitgangspunt van de gemeente nog steeds is  `dat het geen cent mag kosten´. Sterker nog, er was zelfs een motie van de Bossche Volkspartij om als dank legeskosten niet in rekening te brengen nu een eerdere organisator juist ook de leges was kwijtgescholden. De motie  verzoekt:

 en bij gezamenlijke tevredenheid een
gunning te bieden voor de exploitatie van het winterevenement van drie jaar.. 

Gunnen op basis van Past Performances, was dat nu maar mogelijk. Helaas kent aanbestedingsrecht 3 volslagen belachelijke beginselen: van transparantie, non-discriminatie en gelijkheid c.q. proportionaliteit. Gunnen op basis van past performances, dat brengt het risico van discriminatie met zich mee. Ja. kom ons er niet om, wij zeiden 2 jaar geleden al dat het intrinsiek onuitvoerbaar is eerlijk in te kopen. Beloning naar prestatie? Das helemaal niet eerlijk. Al de partijen die heel de tijd helemaal niets hebben gepresteerd, en al die nieuwe aanbieders die nog helemaal nooit hebben gepresteerd, die hebben toch ook recht op een eerlijke kans?

Dus stuurde St. Winterland een nieuw plan in met een desgevraagd- realistische begroting voor de volgende jaren. Op basis van het vergunningenbeleid voor evenementen kan een vergunning alleen een keer per jaar worden verstrekt. Een verzoek voor het organiseren van een winterevent moet dus ieder jaar opnieuw. Winterevents deed dat en is daarop blijkens een brief die het in juli naar de gemeenteraad heeft gestuurd, ook nog eens afgewezen. Terwijl het de enige kandidaat was. Hartstikke eerlijk. Wablief? Da’s helemaal niet eerlijk. Da’s kei-gemeen. Zo concludeert Winterland.

Kortom, wij zijn het niet eens met de argumentaties van het College om uiteindelijk met Stichting Winterland geen overeenkomst te sluiten. Echter nu blijkt dat wij ook de enige inschrijvers waren, dan had het toch voor de hand gelegen om met ons in gesprek te gaan omtrent bepaalde vragen of onduidelijkheden.

©Winterland 2018

Ja, in gesprek gaan omtrent onduidelijkheden, dat had voor de hand gelegen. Maar er staat nergens dat het moet. Er is wel een folder van PIANOo waarin staat dat praten met de leverancier in zijn algemeenheid mag. Over voetbal of zo. Ja over het Winterevent kun je het niet hebben. Magisch Maastricht is daar een mooi voorbeeld van. Je mag heus praten. Je mag daarna ook van corruptie beschuldigd worden, door alle andere leveranciers de Stichting Winterland allang in beeld was. Je mag dan ook best proberen uit te leggen in de krant dat dat niet aan jou ligt als eenvoudige wethouder, maar aan dat vermaledijde aanbestedingsrecht. Het mag allemaal. Je mag ook met je hoofd steeds opnieuw tegen een muur blijven bonken.

In elk geval dreigde de Stichting in juli met een kort geding en gaf daarbij aan dat zelf ook niet te willen, en liever een event willen organiseren. Dat concludeert tenminste het Brabants Dagblad, afgelopen 2 augustus.

Dus startte de gemeente begin dit jaar een aanbestedingsprocedure om nog voor 15 juli duidelijkheid te hebben. Halverwege de zomer trekt de gemeente die aanbesteding weer in, en daarmee is die procedure opnieuw gestrand in chaos en juridische procedures. Daarbovenop lijkt er niemand meer over die de kar nog wil trekken.

Aanbestedingsnieuws concludeert op basis van hetzelfde, dat het hier gaat om een gevalletje Regeringsvliegtuig. De aanbesteding kon niet gegund worden en de opdracht wordt daarna gegund aan de enige deelnemende kandidaat. Jullie raden nooit wie dat is. Deze hypothetische situatie blijkt, volgens het onderzoek naar de vergoeding van tenderkosten, nog best wel vaak voor te komen. Ja, zo kunnen we het allemaal, een intrinsiek onuitvoerbare wet alsnog uitvoeren; namelijk door hem niet uit te voeren. Maar voer je hem dan uit? Of voer je hem dan niet uit? Jah… Je moet toch iets? Welnee, je hoefter helemaal niets. Maar dan heb je ook geen winterevent.

Wel apart dat je zulke toekomstmuziek al van tevoren kan uitpingelen. Moet er natuurlijk niet een krant zijn die roet in het eten gooit en slapende honden wakker maakt. Want dan kunnen de kosten van de aanbesteding nogal eens hoger uitvallen door allerlei gerechtelijke kosten, onvoorziene omstandigheden, kamervragen. Spreken is zilver. En met zwijgen krijgt niemand een krant vol.

Zie ook:

Toezeggingen Winterevents brief college 29 januari 2018
Motie vreemd aan de orde van de dag.
Spoedbrief St. Winterevents juli 2018

https://www.bd.nl/home/belangenorganisaties-jammer-dat-gemeente-niet-in-zee-gaat-met-stichting-winterland-den-bosch~a8e0d9b5/

https://www.bd.nl/stadsgezicht-den-bosch/winterevenement-den-bosch-weer-op-losse-schroeven-stichting-winterland-woedend-over-onbehoorlijke-bestuur~a714179d/

 

3A3: Aanbestedingsregels intrinsiek onuitvoerbaar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *