Aanbesteders gunnen ingetrokken opdrachten naderhand alsnog – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteders gunnen ingetrokken opdrachten naderhand alsnog

Bron Afbeelding: Significant, Onderzoek naar tenderkosten bij ingetrokken aanbestedingen

Slechts bij uitzondering verstrekken aanbestedende diensten een vergoeding wanneer de opdracht wordt ingetrokken in een vergevorderd stadium. Dat concludeert onderzoeksbureau Significant, in een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Uit het onderzoek blijkt verder dat 8 tot 12% van de opdrachten wordt ingetrokken en dat een aanzienlijk deel van die opdrachten naderhand alsnog wordt gegund.

Uit het onderzoek blijkt dat 3%-5% van de opdrachten wordt ingetrokken na het indienen van de laatste nota van inlichtingen. Van de onderzochte procedures in dit onderzoek bleek één intrekking geleid te hebben tot een vergoeding aan de inschrijvende partijen.

Tussen de 8% en 12% van alle onderzochte aanbestedingen is voortijdig afgebroken. Een opmerkelijk resultaat uit het onderzoek is dat uit de ontvangen reacties blijkt dat niet alle aanbestedingen die op voorhand waren geselecteerd, daadwerkelijk voortijdig waren afgebroken. Van de 528 aanbestedingen in de respons, bleek 46% volgens de betreffende aanbestedende dienst wel degelijk te zijn gegund. Dat bleek met name te gelden voor aanbestedingen die werden gepubliceerd op andere platforms dan TenderNed.

Van de 342 aanbestedingen waarover we via spoor 1 [red. Tenderned] informatie hebben ontvangen bleken er 88 (26%) (toch) gegund te zijn. […]Van de 186 aanbestedingen waarover we via spoor 2 [red. andere platforms] informatie hebben ontvangen bleken er 154 (83%) (toch) gegund te zijn

De onderzoekers concludeerden:

“Een groot deel van de aanbestedingen bleken toch te zijn gegund, bijvoorbeeld onder een ander TenderNedkenmerk. Hierdoor voelden de aangeschreven contactpersonen van aanbestedende diensten zich minder aangesproken toen zij voor dit onderzoek werden benaderd en waren vervolgens minder geneigd om mee te werken.”

Bron: https://www.pianoo.nl/document/13441/onderzoek-naar-tenderkostenvergoedingen-bij-ingetrokken-aanbestedingen

3 thoughts on “Aanbesteders gunnen ingetrokken opdrachten naderhand alsnog

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *