Vrouwenopvang naar Leger des Heils in Venlo – Aanbestedingsnieuws

Vrouwenopvang naar Leger des Heils in Venlo

Een aanbesteding voor de vrouwenopvang in Venlo, is onverwacht niet gegund aan de Mutsaersstichting maar -inmiddels- exclusief aan het Leger des Heils. De gunning is nog maar voorlopig.Aanvankelijk zou de opdracht gegund worden blijkens een raadsinformatiebrief van 21 november, aan Moveoo. Dat is een organisatie waar onder meer Roermond al mee samenwerkt, maar de gemeente heeft zich kort daarna, tenminste volgens Omroep Venlo  en Dagblad De Limburger mysterieus bedacht.

Er is inmiddels nog een kort geding op handen over de aanbesteding, dat dient aanstaande dinsdag. De Mutsaersstichting regelde tot in elk geval 2017 vrouwenopvang in Noord-en Midden Limburg, dat was in tegenstelling tot wat de randstedelijke ongeïnformeerde daar van verwacht, niet in een blijf-van-mijn-lijf huis maar een algemeen als zodanig bekend opvanghuis.

In 2013 was de vrouwenopvang toen nog onderhands gegund (destijds 2b-dienst) aan de Mutsaersstichting voor een op Amerikaanse leest geschoeid initiatief waarbij het hele gezin in een keer geholpen werd, op 1 adres. Het idee is dat hulp, opvang zorg en politiebescherming tegelijk verkregen wordt. Logisch. Daar, dan. In het voormalig verzuilde Nederland is institutionele samenwerking helemaal niet vanzelfsprekend. De Mutsaersstichting is een voortzetting van de Zusters van de Heilige Sint Vincentius, die richtte in 1980 de Blijf van mijn Lijf in Venlo op en in 1983 trokken de zusters zich terug en ging de organisatie zich meer als zorgverlener ontwikkelen, onder de huidige naam en met op professionele leest geschoeide zorgverlening.

Het idee van 1 loket voor alle hulp voor huiselijk geweld, werkte niet zo uit, als gewenst en in 2015 zeiden alle gemeenten de samenwerking met de Mutsaersstichting op.  Dat was naar aanleiding van de stroeve samenwerking tussen de Mutsaersstichting en onder meer Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg moet ook wel met de Mutsaersstichting willen samenwerken, en dat hóeft dus niet, zo oordeelde de rechter. Zelf opzeggen zoals de Mutsaersstichting deed met onderwijsgroep Buitengewoon betalen, dat vond de rechter ook weer niet goed. Bovendien kwamen de meldingen voortaan via het landelijke telefoonnummer Meldpunt Veilig Thuis binnen en niet direct bij de stichting zelf.  Directeur Matthieu Goedhart gooide er daarom het bijltje bij neer in 2017.

Aan de inkoop kan het toch niet liggen. Prestatiedenken, begeleiding in de eigen, vertrouwde omgeving… Dit was de beste uitvraag die we ooit gezien hadden voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Wil er dan niemand de vrouwenopvang commerciëel uitbaten? Natuurlijk wel. En ook tegen een heel concurrerende prijs.

Normaal posten we hier een stukje over de leverancier en we willen natuurlijk niet discrimineren…. . We volstaan hier even dus niet met een link naar de over ons.  In tegenstelling tot veel ondernemers die op aanbestedingen reageren, heeft het Leger des Heils een duidelijk stukje bij het onderdeel Missie.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel.
Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken
en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Zo’n missie, ja al formuleer je het nog zo duidelijk, et blijft nog een beetje in abstracto, hoe je je dan die vrouwenopvang moet voorstellen. Wat is nou typisch Leger des Heils?

Wat ons met name kenmerkt, is dat we een strijdbare beweging willen zijn. Dat blijkt niet alleen uit onze naam en symbolen zoals de vlag, maar ook uit onze instelling. Bij het Leger komt de daad vaak voor het woord, ondernemen we actie zonder onnodig oponthoud van te veel overleg en bezinning. We willen nou eenmaal strijden. Strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting, en zinloosheid. En strijden vóór een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad.

Zie ook een nog concreter filmpje voor hoe de vrouwenopvang er dan uit ziet op:

©ZaZ 2015

https://www.legerdesheils.nl/zij-aan-zij

Zie eerder:

Aanbesteding opvang slachtoffers huiselijk geweld Noord- en Midden-Limburg

Vrouwenopvang aanbesteed: kinderen middernacht op straat

 

2 thoughts on “Vrouwenopvang naar Leger des Heils in Venlo

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *