Realisatie Zonnepark Sleeuwijk – Aanbestedingsnieuws

Realisatie Zonnepark Sleeuwijk

RWZI Sleeuwijk
Foto: Google Maps

Waterschap Rivierenland wil in de toekomst energieneutraal worden door duurzame energie zelf op te wekken. Daarom is het voornemen een zonnepark te realiseren op het terrein van de rioolwaterzuivering (RWZI) in Sleeuwijk gelegen aan de Robijnsweg 15. Het streven is aan één partij opdracht te verlenen voor de realisatie van het van het zonnepark.

De aanbesteding van het zonnepark betreft in hoofdzaak:

 • Ontwerp van het zonnepark;
 • Levering en installatie van de zonnepanelen inclusief DC bekabeling en beveiliging;
 • Levering en installatie van omvormers;
 • Levering en installatie van een constructie voor de plaatsing van de zonnepanelen en omvormers;
 • Levering en installatie van een AC installatie inclusief bekabeling en beveiliging;
 • Levering en installatie van een dynamische vermogensregeling voor de omvormers;
 • Levering en installatie van een monitoringssysteem zodat het zonepark gekoppeld wordt aan het portal van de leverancier van de omvormers en voorbereid is met de mogelijkheid tot koppeling aan de Centrale Regie Kamer (CRK) van Waterschap Rivierenland;
 • Testen en inspecteren van de installatie;
 • Alle overige werkzaamheden die voortvloeien uit bovenstaande onderdelen, zodanig dat een werkend zonne-energie systeem opgeleverd kan worden;
 • Volledige opleverrapportage, inclusief instructiehandboeken, tekeningen, engineeringgegevens en documenten;
 • Garantie geven op de zonnepanelen met bijbehorende technische installaties voor een bepaalde gebruiksperiode;
 • Opstellen onderhoudsplan voor de komende 15 jaar;
 • Onderhoudsperiode van één jaar.

Er zal geen aanwijs of bezichtig plaatsvinden. Op het moment van deze aanbesteding vinden er werkzaamheden plaats door de projectgroep Energiefabriek-West op het terrein van de RWZI Sleeuwijk. Door deze werkzaamheden kunnen inschrijvers wellicht geen goed beeld krijgen van de velden die aangewezen zijn voor het realiseren van het zonnepark. De aanbestedende dienst geeft in de bindende en informatieve documenten informatie over de projectlocatie voor het realiseren van het zonnepark die een beeld geven van het werkterrein. De aanbestedende dienst ziet om die reden af van een aanwijs of bezichtiging.

Bron: Tenderned 25 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181254

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *