Utrechtse Prijsvraag 30km, goed idee! – Aanbestedingsnieuws

Utrechtse Prijsvraag 30km, goed idee!

De gemeente Utrecht wil de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Rustiger rijden is veiliger en prettiger voor iedereen op de weg en ook voor de omwonende mensen . In Overvecht zijn wegen waar nu al 30 km per uur mag gereden mag worden. bestuurders houden zich niet altijd aan de snelheid doordat veel wegen recht en breed zijn of waar men ver vooruit kan kijken. Dit geeft onveilige situaties in het verkeer en vergroot de kans op ongevallen. Vooral in Overvecht zijn veel van dit soort wegen. Utrecht wil dat mensen daar rustiger gaan rijden. Utrecht trekt geld uit om veel van deze wegen in de komende jaren aan te pakken maar dat kost veel tijd. Daarom wil Utrecht kijken wat er nu al mogelijk is om het hier veiliger en prettiger te maken voor iedereen. Hoe krijgt de Utrecht de snelheid omlaag zonder dat de wegen meteen helemaal op de schop hoeven?

In het huidige coalitieakkoord Utrecht, Ruimte voor Iedereen is opgenomen dat Utrecht zoveel mogelijk wegen wil inrichten als 30 km-zone. Via deze prijsvraag daagt Utrecht de inschrijver uit om op de meest kosteneffectieve manier invulling te geven aan het verlagen van de snelheid op korte termijn. Utrecht richt de prijsvraag op de wijk Overvecht, omdat in deze wijk de opgave het grootst is. In Overvecht gaat Utrecht als eerste aan de slag met het winnende idee. Helpt dat  idee ook in andere delen van de stad? Dan kijkt Utrecht daarna wat er nog meer mee gedaan kan worden.

Utrecht is op zoek naar goede ideeën voor kleine ingrepen om wegen in woonwijken veilig te maken, of naar creatieve manieren om mensen bewust te maken van te hard rijden en aan te zetten tot veilig rijgedrag. De stad wil dat automobilisten, maar ook bromfietsers, snorfietsers en fietsers rustiger gaan rijden. Hoe krijgt Utrecht dat voor elkaar?  Naast deze aanbesteding zet de stad ook een prijsvraag uit voor bewoners om te komen met een goed idee, zie website www.utrecht.nl/30kmgoedidee. In de wijk Overvecht is de opgave om 86 kilometer aan wegen aan te pakken en de snelheid naar 30 km/uur te krijgen. Voor 2/3 betreft dit wegen die met beperkte maatregelen kunnen worden aangepakt en voor 1/3 uit wegen die een meer uitdagende aanpak kennen. De omvang van de opdracht betreft een overeenkomst voor de uitwerking van het beste idee en eventuele ondersteuning bij uitwerking van de ideeën die ingediend zijn door bewoners. Utrecht is voornemens om een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot ‘Prijsvraag 30 km, goed idee’ en de opdracht aan één inschrijver te gunnen.

Bron: Tenderned 26 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181295

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *