Aanbesteding opvang slachtoffers huiselijk geweld Noord- en Midden-Limburg – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding opvang slachtoffers huiselijk geweld Noord- en Midden-Limburg

De inkoopsamenwerking Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGRSDLN) heeft een aanbesteding geplaatst voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld, “blijf-van-mijn-lijfhuizen”. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van opvang en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld. Met geweld wordt bedoeld “geweld in huiselijke kring”, geweld in instellingen/inrichtingen en geweld door vrijwilligers/ mantelzorgers. Bij huiselijke kring denken we aan partners, ouders, broers-zussen, familie of huisvrienden. Het woord ‘huiselijk’ zegt niets over de plaats van het geweld, maar over de relatie. 

De centrumgemeenten ontvangen voor deze opvang en begeleiding financiering vanuit de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) in het gemeentefonds. De gemeente Venlo is centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg. De regio Noord- en Midden Limburg betreft de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert. Op termijn is het mogelijk dat ook de gemeente Gennep aansluit bij deze opdracht met en looptijd van 5 jaar. De aanbesteding zelf is met een looptijd van 2 jaar. 

Uit de documentatie blijkt dat de opvang voor slachtoffers professionele ondersteuning en hulpverlening moet bieden “en eventueel onderdak aan personen die slachtoffer zijn van geweld. Het doel is het stoppen van het geweld en de veiligheid  in gezinnen en relaties duurzaam herstellen. De hulp is systeemgericht en richt zich op herstel, het verwerken van geweld, weerbaarder worden en biedt zo nodig een veilige plek om tot rust te komen.”

Daarbij hanteert Venlo prestatiedenken. Venlo kiest voor een regierol. Vanuit deze methodiek formuleert de gemeente de WAT -vraag. Venlo geeft aan wat er moet worden bereikt aan maatschappelijke effecten en/of doelstellingen voor de ingezette ondersteuning, niet op het niveau van de individuele ondersteuning maar op het niveau van de samenleving.

De inschrijver moet dus onderbouwen dat de voorgestelde prestaties en werkwijzen (bewezen) effectief zijn, eventuele risico’s minimaliseren en proactief inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. |

Tussen de regels door blijken er ook beleidsdoelen te zijn met de aanbesteding. “In de Regio Noord- en Midden Limburg willen we een beweging maken van intramurale opvang en begeleiding naar begeleiding in de eigen, vertrouwde omgeving”. De redactie van Aanbestedingsnieuws plaatst daar toch wel vraagtekens bij. De eigen vertrouwde omgeving waar de persoon dus afgeranseld werd? Concreet betekent het dat de organisatie Veilig Thuis van de rijksoverheid beslist of het allemaal wel ernstig genoeg is en wat de best passende zorg is. Dat zag deze redactie ook al eerder voorbij komen. Meer dan 6 uur geleden geweld gebruikt, betekent dan ‘veilig’. 

Bron: Tenderned 2 juni 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/166990

Zie eerder op Aanbestedingsnieuws:

Vrouwenopvang aanbesteed: kinderen middernacht op straat

 

1 thought on “Aanbesteding opvang slachtoffers huiselijk geweld Noord- en Midden-Limburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *