PvdA Oldenzaal zet vraagtekens bij nieuwe zorgleveranciers – Aanbestedingsnieuws

PvdA Oldenzaal zet vraagtekens bij nieuwe zorgleveranciers

Naar aanleiding van berichten in Tubantia heeft de PvdA vragen gesteld over de gunning aan zorgorganisatie Agape en stichting Stadszorg. Dat blijkt wel terecht, naar het inzicht van Aaanbestedingsnieuws. Om meer dan 1 reden. Het ging al eens eerder mis in Oldenzaal, dat via Samen14 zorg inkocht om het door de zorgdirectrice via een ex aan het dodelijk zieke casino te doneren. Ook een vorm van thuiszorg.

Door deze eerdere misser zou Samen14 inkopen op basis van het barrièremodel. Dat is “voor en door de gemeenten ontwikkeld vanuit de Twentse projectgroep Zorgfraude. Deze projectgroep, met een afvaardiging van onder andere gemeenten, Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT), Sociale Recherche Twente (SRT), politie, Openbaar Ministerie (OMG), Belastingdienst en Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), heeft alle kennis en expertise gebundeld om zorgfraude aan te pakken. Deze Twentse aanpak werpt niet alleen drempels op (preventie zorgfraude) maar pakt ook huidige misstanden aan (toezicht). Alle inzet is erop gericht zorggeld beschikbaar te hebben en houden voor inwoners die dat nodig hebben.”

Even een lange lap tekst maar van belang dat goed te lezen en te verstaan. Samen14 heeft dus de jeugdzorg- en wmo-aanbestedingen uitgezet volgens dit barrièremodel. Samen14 berichtte 18 december 2019 dat de tenders voor zorg zouden worden opengesteld. “Vanaf 2 januari 2020 wordt de tender voor de Ondersteuningsbehoeften Jeugd en Wmo en de modules Diagnostiek, Dyslexie en Wonen & Verblijf twee keer per kalenderjaar voor de duur van een maand opengesteld. Vanaf 2 januari 2020 wordt de tender voor de Ondersteuningsbehoeften Jeugd en Wmo en de modules Diagnostiek, Dyslexie en Wonen & Verblijf twee keer per kalenderjaar voor de duur van een maand opengesteld.” Samen14 heeft die dus gegund aan onder meer stichting Stadszorg en die is de continuering van een zorgbedrijf van mevrouw Lahdo, dat met ongediplomeerd personeel werkte. Verder geen soort van barrière dus.

Als u net zo bent als wij dan googelt u dan meteen even op wat Agapé nou betekent. Dat is Grieks voor ἀγάπη. Aanbestedingsnieuws vindt dat een gevaarlijke combinatie. Jeugd, Grieken en liefde. Het blijkt te gaan om de hoogste vorm van liefde; bijvoorbeeld de liefde van de mens tot God. We googleden dus snel verder naar leverancier Agape en die levert inderdaad, blijkens de website ook zulke jeugdzorg, net als in Venlo ook hier weer met een duidelijke missie.

Agapè heeft als missie dat iedereen in Nederland de kans krijgt om Jezus op een persoonlijke manier te leren kennen. Dit doet Agapè door christenen te mobiliseren om niet-christenen te bereiken met Gods liefde. IkzoekGod.nl is een organisatieonderdeel van Agapè. Andere onderdelen van Agapè zijn de bewegingen Athletes in Action, StudentLife en de hulpverleningsorganisatie GAIN.

 Ons hart gaat naar hen uit, daarom willen we hen in contact brengen met hun hemelse Vader. Onze drive is dat alle mensen in Nederland de kans krijgen om Jezus persoonlijk te leren kennen.

Dat doet Agape niet alleen, er worden ook weleens onderaannemers ingeschakeld. ForumC en Agapé gaan samenwerken om jonge mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar antwoorden op levensvragen. Aanbestedingsnieuws was nogal verrast met enkele van hun projecten, zoals de gebedsgroep laten we tot elkaar bidden. Hun programma heeft het beste voor met de stad Enschede: “Bid tot de Heer voor de stad […] en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” – Jeremia 29:7

Fragment van The Mocking of Christ by Matthias Grünewald, c. 1505 op.cit. Wikipedia

Hoe zit het precies met dat toezicht op de onderaannemers? Aanbestedingsnieuws vond het allemaal buitengewoon lollig tot de virusscanner verdachte activiteiten rapporteerde, en hebben het niet meer verder uitgezocht. De PvdA was er daarentegen helemaal niet blij mee.

Ondanks bemoedigende woorden en verbetermaatregelen in de aanbestedingsprocedure worden we telkens weer verrast. PvdA Oldenzaal maakt zich hierover zorgen. Het aanzien van zorgorganisaties die te goede trouw zijn wordt ogenschijnlijk geschaad. De aanbesteding verloopt via Samen14/OZJT.

PvdA Oldenzaal heeft mede naar aanleiding van de publicaties de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van de publicaties in de Tubantia van deze week;
2. Op welke manier wordt de kwaliteit van de zorgaanbieder aan de voorkant en
gedurende de aanbesteding getoetst;
3. Vindt er een antecenten onderzoek plaats naar de indieners;
4. Op welke wijze vinden er veldonderzoeken plaats;
5. Welke concrete stappen gaat u zetten richting u collega’s van de overige 12
gemeenten om eventuele malafide zorgaanbieders geen mogelijkheden te geven
om zich opnieuw te manifesteren tijdens toekomstige aanbesteding

Wij raakten ook geïnspireerd “Waar je schat is zal ook je hart zijn”. Mattheus 6:21-31 en vroegen ons wat af, dat we nergens terug konden vinden. Hoeveel kost dat nou?

Zie ook Vrouwenopvang naar Leger des Heils in Venlo

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *