Vijf reacties op meervoudig onderhandse aanbesteding ontwikkeling zandpad – Aanbestedingsnieuws

Vijf reacties op meervoudig onderhandse aanbesteding ontwikkeling zandpad

Voor een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de ontwikkeling van het zandpad, een plaats in Utrecht voor sexwerkers, hebben vijf ondernemers gereageerd. Met vier van de vijf gaat de gemeente Utrecht verder in gesprek. Daaruit wordt naar verwachting in oktober een winnende deelnemer gekozen.

Eerder werd een opdrachtnemer die in oktober 2015 de opdracht had gewonnen, op basis van een advies van het Landelijk Bureau Bibob, de huurovereenkomst met die ondernemer, ontwikkelaar Beja, ontbonden. Hieruit bleek dat een bij het project betrokken adviseur van Beja 4 keer is veroordeeld voor 21 strafbare feiten, die grotendeels bestaan uit ernstige geweldsdelicten gericht tegen vrouwen. De voorzieningenrechter oordeelde in juni dit jaar dat de huurovereenkomst mede op basis daarvan mocht worden ontbonden. 

De gemeente heeft daarop een nieuwe aanbesteding uitgezet met een meervoudig onderhandse procedure. Bij een meervoudig onderhandse procedure heeft de gemeente de mogelijkheid snel inzicht te krijgen of een vastgoedontwikkelaar/exploitant bereid en in staat is het Nieuwe Zandpad te ontwikkelen.

Dat is volgens een collegebrief aan de gemeenteraad van Utrecht sneller, dan een openbare procedure omdat met de partijen voorgesprekken zijn gevoerd zodat zij al op de hoogte zijn van de randvoorwaarden. Na een Bibob traject geeft de gemeente uiteindelijk voor het plan één partij een definitieve vergunning.

Meervoudig onderhandse procedures zijn alleen toegelaten beneden de aanbestedingsdrempel. Uit de door aanbestedingsnieuws gevonden antwoorden op vragen van de gemeenteraad blijkt, dat de ontwikkeling en exploitatie van het zandpad een miljoenenproject is. Zo antwoordt portefeuillehouder Jan van Zanen in antwoord op vragen van het CDA:

De kosten die tot 1 januari 2017 zijn gemaakt, bedragen in totaal 2,3 miljoen euro. Hiervan is circa 1 miljoen euro besteed aan het bouwrijp maken van de grond. Het resterende bedrag van 1,3 miljoen euro is besteed aan plan-, onderzoeks- en advieskosten en het opstellen van het bestemmings- en inrichtingsplan.
Het uitgangspunt is om de kosten te dekken uit de huurinkomsten die de gemeente na oplevering van locatie het Nieuwe Zandpad gaat ontvangen. Omdat het project nog niet is afgerond en er ook nog geen huurder is, is in de afgelopen voorjaarsnota’s besloten de kosten ten laste van het jaar van uitgave te brengen. Op het moment dat er een huurder is en er huurinkomsten binnen komen, kunnen de kosten gedekt worden uit de huurinkomsten. Er is dus geen sprake van wijziging van eerdere voornemens. Zie ook het antwoord op vraag 341.
Wat de betreft de kosten die verwacht worden, gaat het om de plankosten voor de nieuwe aanbesteding en afronding ervan (circa 0,35 miljoen euro), de plankosten voor het uitwerken van de plannen (omgevingsvergunning, contractafspraken, bibob etc. van de geselecteerde partij, geraamd op circa 0,4 miljoen euro) en het afronden van het bouw- en woonrijp maken (circa 2,2 miljoen euro).

En in antwoord op vragen van de VVD:

Het uitgangspunt is om de kosten te dekken uit de huurinkomsten die de gemeente na oplevering van locatie het Nieuwe Zandpad gaat ontvangen. Omdat het project nog niet afgerond is en er ook nog geen huurder is, is in de afgelopen voorjaarsnota’s besloten de kosten ten laste van het jaar van uitgave te brengen. Op het moment dat er een huurder is en er huurinkomsten binnen komen, kunnen de kosten gedekt worden uit de huurinkomsten.
De kosten die tot 1 januari 2017 zijn gemaakt, bedragen in totaal 2,3 miljoen euro. Hiervan is circa 1 miljoen euro besteed aan het bouwrijp maken van de grond. Het resterende bedrag van 1,3 miljoen euro is besteed aan plan-, onderzoeks- en advieskosten en het opstellen van het bestemmings- en inrichtingsplan.
Dat bedrag van 1,3 miljoen euro wordt niet opgenomen in de grondexploitatie, maar is ten laste gebracht van het jaar van uitgave. Zie ook het antwoord op vraag 331

Bron: RTV Oost, De Utrechtse Internet Courant, 14 september 2017

Het probleem met vastgoedexploitatie is dat op basis van het Scala-arrest ook de exploitatie van openbare grond in eigendom van derden, wanneer daaraan een gemeentelijk exploitatierecht wordt verstrekt, openbaar moet worden aanbesteed. Nederland is hiervoor al eens in gebreke gesteld, bij vastgoedprojecten in Amersfoort (Vathorst) en Eindhoven (Doornakkers).

Voorheen vond exploitatie aan het zandpad plaats via boten en panden, die eigendom waren Wegra-exploitant wijlen Jan de Graaf. Op basis van het Scala-arrest kan worden beredeneerd dat de verlening van nieuwe exploitatieconcessies moet worden aanbesteed. Bij boten is geen sprake van opstal omdat die niet duurzaam met de grond en daarmee de grondeigenaar verbonden zijn. Bij panden geldt dat niet.

Nu zou dat voor een nieuw te verlenen gemeentelijk exploitatierecht op particuliere gronden afhankelijk van de geraamde opdrachtwaarde ook openbaar moeten worden aanbesteed. Dat leidt tot allerlei problemen, bijvoorbeeld als je als gemeente toch een bepaalde voorkeur hebt voor ondernemers. En bovendien, hoe beraam je dan de waarde van zo’n exploitatierecht om te zien of je opdracht onder de aanbestedingsdrempels blijft?

Zie eerder: Utrecht gaat stug door met nieuwe aanbesteding zandpad

Utrecht niet verder met tweede kandidaat ontwikkeling Zandpad

Zie voor de aanbesteding van profijtelijk ontwikkelen van grond: Ontwikkelrechten en marktwerking http://files.vastgoedbibliotheek.nl/Server/getfile.aspx?file=docs/MSRE/07/Holties.pdf

1 thought on “Vijf reacties op meervoudig onderhandse aanbesteding ontwikkeling zandpad

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *