Chaos leerlingenvervoer Barneveld na aanbesteding is groot – Aanbestedingsnieuws

Chaos leerlingenvervoer Barneveld na aanbesteding is groot

Ouders uit Barneveld noemen de chaos bij het leerlingenvervoer groot. Een wisseling van ondernemers als gevolg van de aanbesteding van het leerlingenvervoer leidt tot steeds nieuwe chauffeurs. Ouders durven de kinderen niet altijd aan een chauffeur mee te geven. In een raadsbrief heeft de gemeente desondanks aan de raad laten weten dat alles “steeds beter” gaat met het leerlingenvervoer. De ouders ontkennen dat tegenover de gemeenteraad en Omroep Gelderland stellig.

“De wil vanuit de Foodvalley om het MKB te bevorderen leidt ertoe, dat er nu kinderen uit dezelfde straat met dezelfde eindbestemming met hetzelfde tijdsbestek, door 3 verschillende vervoersmaatschappijen opgehaald worden.”, zo lieten de ouders weten aan de gemeenteraad. Voorheen werd het leerlingenvervoer door de provincie georganiseerd. In 2015 is dat complexer geworden. Toen is een Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit getekend waarmee de uitvoering is verschoven naar een regionale samenwerking. De regionale samenwerking heet Regio Foodvalley, die onder de naam Valleihopper een website met het plansysteem voor het doelgroepenvervoer beheert. 

De Regio Foodvalley heeft via de gemeente Ede op TenderNed 2 aanbestedingen uitgeschreven waarbij het plannen gesplitst is van het vervoer. Een aanbesteding voor het plannen van vervoer is gewonnen door Transvision. Het contract met de regiecentrale/Transvision is in 2016 vergund en al op 01-01-2017 gestart voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer (regiotaxi) en loopt tot 01-01-2020. Het vervoer zelf is na een aanbesteding gegund aan Noot, Vervoerservice Van Driel, en Munckhoff Taxi. Het contract met vervoerders voor de uitvoering van het leerlingenvervoer loopt van 01-08-2017 tot 01-01-2020.

De gemeentelijke samenwerking heeft gekozen voor opsplitsing, volgens een raadsbrief omdat “de regiecentrale een taak [heeft om], waar dat mogelijk is, reizigers te stimuleren om gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer en andere (lokale) vervoersinitiatieven zoals bijvoorbeeld Automaatje. Een dergelijke werkwijze kan niet van een commerciële vervoerder worden verlangd.”

Volgens de ouders is bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer alleen gekeken naar efficiency en is daarmee de menselijke maat in het leerlingenvervoer zoek. Dat leidt tot onnodig zware fysieke en geestelijk belasting (stress) voor deze kinderen met een beperking en hun ouders/verzorgers. De burgemeester berichtte echter op 8 september in antwoord op vragen van Pro ’98 en Burger Initiatief juist dat alles goed ging. Volgens die raadsinformatiebrief is de regiecentrale/Transvision wel degelijk op de hoogte van alle gegevens van de leerlingen. “De gemeenten hebben van alle kinderen een individueel reizigersprofiel aangeleverd bij Transvision waarmee rekening wordt gehouden bij de ritplanning”:

“De vervoerders hebben ons eerder deze week gemeld dat 98% van de kinderen op tijd naar school is gebracht en weer is opgehaald. We zijn blij met zo’n hoog percentage, maar dat betekent ook dat zo’n 70 kinderen in onze regio nog steeds problemen hebben ervaren.” Ouders klagen via Facebook over de uitvoering van het leerlingenvervoer en roepen ook anderen op klachten via Facebook te melden.

“Het zijn kwetsbare kinderen”, aldus een onthutste moeder tegenover de lokale omroep Gelderland. De ouders ontkennen uitlatingen van Regio Foodvalley dat de aanloopproblemen voorbij zouden zijn. De regio Foodvalley doet daar nadrukkelijk afstand van en beweert dat alles goed gaat.

In een persverklaring zegt de Regio Foodvalley, de regionale samenwerking die de aanbesteding heeft georganiseerd:

In de media doen verschillende geruchten de ronde over de organisatie van het leerlingenvervoer van De Valleihopper. Zo zouden gemeenten bij de Valleihopper zijn weggegaan. Dat is niet juist. De Valleihopper blijft de vervoersorganisatie.
Ook zijn er meningen en geruchten te lezen over de oorzaak of veroorzaker(s) van de problemen. De Valleihopper neemt nadrukkelijk afstand van al deze meningen en geruchten. Pas na een gedegen evaluatie zal duidelijk worden waar de oorzaken van de problemen liggen en welke oplossingen er zijn. Het uitgangspunt waarvoor door de gemeenten gekozen is, namelijk een splitsing tussen regiecentrale en uitvoering, staat daarbij niet ter discussie.

Op de website van de Valleihopper worden die geruchten zelf gelanceerd: “Een belangrijk deel lijkt te liggen in de technische gegevensuitwisseling tussen de betrokken partijen.”, zo wordt er daar gemeld.  “Helaas gaat het leerlingenvervoer voor een aantal kinderen niet goed. Het probleem zit hem in de gegevensuitwisseling tussen partijen, aldus de Valleihopper, die beweert over gegevens te beschikken, die niet kloppen. De Valleihopper geeft eveneens aan op zijn website “geen garantie te kunnen geven” dat het goed gaat, “maar we doen er alles aan”.

Eind augustus heeft de gemeente als noodmaatregel ervoor gekozen om het vervoer niet meer door de planner Transvision, dat een aanbesteding daartoe gewonnen had, maar door de vervoerders zelf te laten uitvoeren. Dat was nodig om ervoor te zorgen dat kinderen werden opgehaald. Ook zet de gemeente eigen busjes in als noodmaatregel.

Bron: Raadsinformatie Barneveld/Regio Foodvalley/Transvision, 15 september 2017

Zie verder: 

Uitgenodigd : portefeuillehouders wethouder P.J.T. van Daalen en wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

Zie eerder: Ook Barneveld heeft problemen met vervoerscentrale leerlingenvervoer

3 thoughts on “Chaos leerlingenvervoer Barneveld na aanbesteding is groot

  1. Duidelijk. “reizigers te stimuleren om gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer en andere (lokale) vervoersinitiatieven zoals bijvoorbeeld Automaatje.”Die stimulus bestaat dus uit het minder aantrekkelijk maken van speciaal vervoer want het verbeteren van OV en andere initiatieven, daar hoor je niemand over.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *