Vervanging en onderhoud verkeerscamerasysteem Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Vervanging en onderhoud verkeerscamerasysteem Den Haag

Foto: Google Streetview

De gemeente Den Haag beschikt over ca. honderdvijfenvijftig bestuurbare verkeerscamera’s die op het stadhuis worden
uitgekeken door de wegverkeersleiders. Alle camera’s en het VMS dienen vervangen te worden tezamen met de bijbehorende uitkijkstations. Uitbreiding van het cameratoezichtsysteem, zoals levering van nieuwe camera’s valt ook onder deze aanbesteding.

De scope van de opdracht bestaat op hoofdlijnen uit:

Het cameratoezichtsysteem bestaat bij ingang van de overeenkomst uit de volgende onderdelen, en vallen dus voor beheer en onderhoud en aanpassingen onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer:
1. Alle permanente camera’s in eigendom van opdrachtgever die primair gebruikt worden voor verkeerstoezicht;
2. De Centrale Voorzieningen in ieder geval bestaande uit:

o twee Uitkijkstations die gebruikt worden voor het tonen van zowel videostromen maar ook voor andere verkeerskundige applicaties. Deze laatste applicaties zijn buiten de scope van opdrachtnemer;
o een reserve-Uitkijkstation;
o een Uitkijkstation bij de politie Den Haag om mee te kunnen kijken;
o een werkstation voor beheertaken;
o de servers waarop het Videomanagementsysteem functioneert;
o Optioneel: een Monitoringsysteem;

3. Lokale switch in de serverruimte in de kelder en bijbehorende mediaconverters;
4. Extenders voor doorgifte van monitors en USB over inpandige glasvezelbekabeling;
5. Lokale patchbekabeling t.b.v. de Centrale Voorzieningen.

Opdrachtgever wenst een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer ten behoeve van het vervangen, aanpassen en in beheer & onderhoud nemen van het bestaande cameratoezichtsysteem en de levering van de camera’s. De initiële termijn bedraagt vijf jaar met aan opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van eenmaal twee jaar en eenmaal één
jaar. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare procedure. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd de: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”. Bij deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van de beoordelingsmethode “gunnen op waarde”.

Bron: Tenderned zondag 1 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311687

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *