Vandaag vervolg algemeen overleg Beter Aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Vandaag vervolg algemeen overleg Beter Aanbesteden

Vandaag wordt in de Tweede Kamer een algemeen overleg gehouden over Beter Aanbesteden. Deelnemers zijn de kamerleden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat. Het is een vervolg op de hoorzitting afgelopen 16 mei, het zogeheten 2e herziene convocatie overleg. Op de agenda staat het vervolg op de Actieagenda Beter Aanbesteden en de voortgang van dit traject. Ook op de agenda staat de voortgang van de Commissie van Aanbestedingsexperts, naar aanleiding van alweer hun 5e voortgangsrapportage.

Het is de afgelopen maand publicaties van position papers aan het regenen. Iedereen heeft ineens een idee, hoe je beter moet aanbesteden: Aanbestedingsnieuws schreef al over de position paper van Bouwend Nederland en de MVO Nederland. Onder dit artikel staat een overzicht van de totaal verschenen position papers.

Interessant aan dit algemeen overleg, is dat ook de input van de NEVI aan de orde zal komen. De beroepsorganisatie voor inkopers heeft onder meer in een position paper en bij de hoorzitting aangegeven te twijfelen of de hoorzitting tot zinvolle uitkomsten leidt gezien de samenstelling van het gezelschap. Slechts een beperkt aantal genodigden houdt zich namelijk in de dagelijkse praktijk met het inkoop- of het verkoopvak bezig.

Het Rondetafelgesprek is volgens de NEVI teveel op het aanbestedingsproces gericht. Het voortraject (wat willen we nu eigenlijk van de markt), waar bestuurders en business van belang zijn, en het natraject (hoe borgen we dat overeengekomen contractafspraken ook daadwerkelijk worden nageleefd, door opdrachtnemer en opdrachtgever), ontbreken volledig. (red AN: fase 0 en 3 van het inkoopproces, viz. -sinds vorige maand– op de website bij PIANOo)  De NEVI noemt aanbesteden slechts een “flits” in het totale inkoopproces.

Volgens de NEVI is daar juist de winst te boeken. De winst zit hem dus ook volgens de NEVI niet in het veranderen van de regels maar in het toepassen ervan. Dat vond ook eerder voormalig Minister Kamp en is ook uitgangspunt bij de Actieagenda Beter Aanbesteden:

Bij de inkoopfunctie van de overheid hoort uiteindelijk het verkrijgen van maatschappelijke waarde
voorop te staan (value for taxpayers’ money) . En, in tegenstelling tot wat vaak lijkt in de media, dat
doen inkopers vaak met succes. Voor overheidsinkopers is de dagelijkse opdracht om de primaire
doelen van de organisatie én zeker ook de maatschappelijke en politieke doelen uit bijvoorbeeld een
coalitieakkoord te realiseren. De maatschappelijke kracht van overheidsinkoop noemt NEVI dat.
Professioneel opdrachtgeverschap vanuit de organisatie is daarbij essentieel. Om met inkopers de
interface tussen de eigen organisatie en de markt te maken en daar organisatorisch invulling aan te
geven zouden wij verwachten dat meerdere bestuurders en de business ook voor het
Rondetafelgesprek worden uitgenodigd.

Het overleg begint om 14:00 en is te volgen via

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A00670

Zie ook:

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/ezk  (De commissie )

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A00670 (De Agenda)

 

https://nevi.nl/nieuws/nevi-publiek-gesprek-met-den-haag-over-traject-beter-aanbesteden

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *