Amelander veerdienst bereidt zich vast voor op concessie 2029 – Aanbestedingsnieuws

Amelander veerdienst bereidt zich vast voor op concessie 2029

Ameland gaat een aanbesteding houden voor een veerdienst. De veerdienst wordt nu geleverd door rederij Wagenborg, maar die concessie loopt in 2029 af. Dat duurt nog even maar de Amelanders bereiden zich nu al voor op de vermoede nieuwe aanbesteding met de Amelander Veerdienst. Regeren van veren is vooruitzien.

De vaarweg naar Ameland wordt steeds moeilijker begaanbaar, doordat deze dichtslibt met zand en grind. De veerdienst van en naar het eiland loopt daardoor vertragingen op. De veerdienst wordt jaarlijks gebruikt door zo’n 1,3 miljoen passagiers. De route is bijna twaalf kilometer lang en vrij bochtig en bevindt zich in een wantijgebied, waardoor het van nature dichtslibt.
De lijndienst raakt mede hierdoor veel vertraagd. Dat heeft allerlei gevolgen, onder meer voor de bereikbaarheid van zorginstellingen en andere faciliteiten die op het eiland niet aanwezig zijn. In 2017 pleitte burgemeester Albert van de Hoop daarom voor snelle verbetering van de reistijden. Dat zou onder meer moeten kunnen door een andere dienstregeling. Dat is niet een van de eerste voor de hand liggende oplossingen als een vaargeul is dichtgeslibt, om de dienstregeling aan te passen. De reden waarom is vanwege het beschermde natuurgebied,

©Memegenerator 2018
In een eerder onderzoek uit 2016 heeft Rijkswaterstaat allerlei mogelijkhden als technisch haalbaar onderzocht op voor- en nadelen. Het rapport rekende de gevolgen door voor de volgende oplossingen:
1) verder blijven baggeren om de geul op deze locatie open te houden
(2) aanpassen van de vloot en/of het vaarschema zodat in een nauwere geul kan worden gevaren,
(3) verplaatsen van de veerdam naar een gebied verder van het wantij, waar de tendens tot ophogen minder uitgesproken is,
(4) aanleggen van een verlengde veerdam, leidammen of andere constructies waardoor de geul in de omgeving van de veerdam minder onderhevig is aan sedimentatie (ofwel dieper water),
(5) optimaliseren van de inrichting van een Spoelmeer en de manier waarop dit aansluit bij de geul (eventueel
met leidammen).
Het rapport onderzoekt de voor -en nadelen van al deze opties zonder verder in te gaan op de juridische uitvoering ervan. Het onderzoeksrapport naar oplossingen van Rijkswaterstaat kijkt naar die oplossing maar laat in het midden hoe die oplossingen moeten worden uitgevoerd en kijkt alleen naar de technische haalbaarheid.
“Uitvoering van de baggerwerkzaamheden vindt plaats door marktpartijen op basis van aanbesteding en binnen de kaders van de afgegeven Natuurbeschermingswetvergunning.” Dat stelde Rijkswaterstaat in een onderzoeksrapport naar de vaargeul op Ameland, uit 2016. Dat die natuurbeschermingskaders goed worden gehandhaafd is met een aanbesteding niet eenvoudig af te dwingen. Bovendien is het duur.
De vloot en/of dienstregeling eerder aanpassen vóór 2029 zou -technisch gezien- ook eerder moeten kunnen, zij het dat partijen dan opnieuw aan de onderhandelingstafel moeten, omdat het contract met de zittende leverancier eerder zou moeten worden opengebroken. Bij iedere oplossingsrichting zitten dus steeds cruciale uitvoeringsvoorwaarden ten aanzien van natuurbehoud, die eigenlijk zouden moeten worden uitonderhandeld met de leveranciers, of dat nu aannemers of veerdiensten zijn. Onderhandelen, au. Dat kan niet zomaar, met aanbestedingsrecht.
Opmerkelijk is dat de huidige leverancier ook voorstelt en onderzocht heeft, om een extra veerdienst in te zetten. “Wagenborg Passagiersdiensten stelt voor om de betrouwbaarheid te verbeteren door een extra vervoersaanbod te creëren door middel van een sneldienst. Dit vergt een investering van enkele
miljoenen euro’s.” De vurige hoop van de leverancier spat af van deze ene zin. Voor slechts enkele miljoentjes wil iedereen wel een extra veerdienst runnen.

De Amelanders van Amelander Veerdienst moeten -volgens aanbestedingsrecht, natuurlijk ook een kans maken. Het is hun om het behoud van de natuur en het belang van de Amelanders te doen. Zij willen de veerdienst onderhouden met respect voor de natuur. “Daarom willen wij op duurzame wijze, de Amelander Veerdienst vormgeven met oog voor detail! Bij de Amelander Veerdienst staat het eilander belang voorop; de werkgelegenheid bij de veerdienst zal zo veel mogelijk op Ameland worden geconcentreerd, de dienstregeling moet optimaal en betrouwbaar zijn, onafhankelijk van het getij en de Amelander Veerdienst voorziet in ondersteuning van het Amelander verenigingsleven en de diverse evenementen.”
Het zou allebei kunnen.. maar vooralsnog niet eerder dan 2029.

Dat is eigen aan het verlenen van concessies en het karakter van aanbesteden. Een concessie is een exclusiviteitsbeding binnen een gebied. Zou de extra Amelander Veerdienst eerder aan de slag gaan, roomt het verkeer af van de bestaande concessie van Wagenborg. Dat mag niet tot 2029 op basis van het concessie-contract. Het contract eenzijdig openbreken kan niet leiden tot een nieuwe onderhandeling met dezelfde leverancier en dan hangt de aanbesteder een schadevergoeding wegens gederfde inkomsten aan de zijde van de eerste leverancier boven het hoofd.

Dat volgt niet uit aanbestedingsrecht maar uit het gewone contractenrecht. Contractrechtelijk heeft Wagenborg namelijk ook recht op naleving van het contract tot 2029. Je kan het contract dus alleen vervangen, niet bijstellen. Maar omdat je sowieso aan de zittende leverancier betaalt, tot 2029, is überhaupt niet strategisch interessant om te wisselen van leverancier, ook al is dat van maatschappelijk belang. Als Ameland tevreden is over Wagenborg kan het ook niet zeggen, nou weet je wat, vaar maar wat vaker met een kleinere boot, of 2 kleinere boten, desnoods voor hetzelfde geld. Dat zou in strijd zijn met aanbestedingsrechtelijk principe dat de opdracht niet wezenlijk mag wijzigen zonder het opnieuw aan te besteden.

Interessant verhaal dus. Aanbestedingsrecht beperkt de contracteervrijheid en dan wel zo dat een technisch mogelijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkeling om de dienstregeling flink aan te passen, onmogelijk is of in elk geval bij voorbaat lijkt. De concessie moet worden uitgezeten, omdat het wel juridisch-contractueel mogelijk is maar strategisch gezien zelden tot nooit zal voorkomen om mee te stoppen omdat het alternatief niet te verkiezen meer is doordat de aanbestedingsregel je noodzaakt een soortgelijk log proces ook met een volgende kandidaat opnieuw te doorlopen, zonder de zekerheid dat het probleem zich dan niet opnieuw voordoet. Heel erg voor Ameland. Dat ze nu voor eigenlijk niets wachten op 2029 tot ze de situatie eindelijk kunnen verbeteren ofwel met de huidige ofwel met de nieuwe leverancier.

Maar het kan nog erger. Je kan ook zo´n huwelijk hebben.

Zie ook:

https://nos.nl/artikel/2233117-amelanders-willen-eigen-veerdienst-opzetten.html

https://nos.nl/artikel/2184770-burgemeester-ameland-wil-snel-oplossing-voor-problemen-met-vaarroute.html

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/06/rapport-open-plan-proces-vaarverbinding-ameland-holwerd/rapport-open-plan-proces-vaarverbinding-ameland-holwerd.pdf

De Amelanders van Amelander Veerdienst moeten -volgens aanbestedingsrecht, natuurlijk ook een kans maken. Het is hun om het behoud van de natuur en het belang van de Amelanders te doen. Zij willen de veerdienst onderhouden met respect voor de natuur. “Daarom willen wij op duurzame wijze, de Amelander Veerdienst vormgeven met oog voor detail! Bij de Amelander Veerdienst staat het eilander belang voorop; de werkgelegenheid bij de veerdienst zal zo veel mogelijk op Ameland worden geconcentreerd, de dienstregeling moet optimaal en betrouwbaar zijn, onafhankelijk van het getij en de Amelander Veerdienst voorziet in ondersteuning van het Amelander verenigingsleven en de diverse evenementen.”
Het zou allebei kunnen.. maar vooralsnog niet eerder dan 2029.

Dat is eigen aan het verlenen van concessies en het karakter van aanbesteden. Een concessie is een exclusiviteitsbeding binnen een gebied. Zou de extra Amelander Veerdienst eerder aan de slag gaan, roomt het verkeer af van de bestaande concessie van Wagenborg. Dat mag niet tot 2029 op basis van het concessie-contract. Het contract eenzijdig openbreken kan niet leiden tot een nieuwe onderhandeling met dezelfde leverancier en dan hangt de aanbesteder een schadevergoeding wegens gederfde inkomsten aan de zijde van de eerste leverancier boven het hoofd.

Dat volgt niet uit aanbestedingsrecht maar uit het gewone contractenrecht. Contractrechtelijk heeft Wagenborg namelijk ook recht op naleving van het contract tot 2029. Je kan het contract dus alleen vervangen, niet bijstellen. Maar omdat je sowieso aan de zittende leverancier betaalt, tot 2029, is überhaupt niet strategisch interessant om te wisselen van leverancier, ook al is dat van maatschappelijk belang. Als Ameland tevreden is over Wagenborg kan het ook niet zeggen, nou weet je wat, vaar maar wat vaker met een kleinere boot, of 2 kleinere boten, desnoods voor hetzelfde geld. Dat zou in strijd zijn met aanbestedingsrechtelijk principe dat de opdracht niet wezenlijk mag wijzigen zonder het opnieuw aan te besteden.

Interessant verhaal dus. Aanbestedingsrecht beperkt de contracteervrijheid en dan wel zo dat een technisch mogelijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkeling om de dienstregeling flink aan te passen, onmogelijk is of in elk geval bij voorbaat lijkt. De concessie moet worden uitgezeten, omdat het wel juridisch-contractueel mogelijk is maar strategisch gezien zelden tot nooit zal voorkomen om mee te stoppen omdat het alternatief niet te verkiezen meer is doordat de aanbestedingsregel je noodzaakt een soortgelijk log proces ook met een volgende kandidaat opnieuw te doorlopen, zonder de zekerheid dat het probleem zich dan niet opnieuw voordoet. Heel erg voor Ameland. Dat ze nu voor eigenlijk niets wachten op 2029 tot ze de situatie eindelijk kunnen verbeteren ofwel met de huidige ofwel met de nieuwe leverancier.

Maar het kan nog erger. Je kan ook zo´n huwelijk hebben.

Zie ook:

https://nos.nl/artikel/2233117-amelanders-willen-eigen-veerdienst-opzetten.html

https://nos.nl/artikel/2184770-burgemeester-ameland-wil-snel-oplossing-voor-problemen-met-vaarroute.html

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/06/rapport-open-plan-proces-vaarverbinding-ameland-holwerd/rapport-open-plan-proces-vaarverbinding-ameland-holwerd.pdf

Het zou allebei kunnen.. maar vooralsnog niet eerder dan 2029.

Dat is eigen aan het verlenen van concessies en het karakter van aanbesteden. Een concessie is een exclusiviteitsbeding binnen een gebied. Zou de extra Amelander Veerdienst eerder aan de slag gaan, roomt het verkeer af van de bestaande concessie van Wagenborg. Dat mag niet tot 2029 op basis van het concessie-contract. Het contract eenzijdig openbreken kan niet leiden tot een nieuwe onderhandeling met dezelfde leverancier en dan hangt de aanbesteder een schadevergoeding wegens gederfde inkomsten aan de zijde van de eerste leverancier boven het hoofd.

Dat volgt niet uit aanbestedingsrecht maar uit het gewone contractenrecht. Contractrechtelijk heeft Wagenborg namelijk ook recht op naleving van het contract tot 2029. Je kan het contract dus alleen vervangen, niet bijstellen. Maar omdat je sowieso aan de zittende leverancier betaalt, tot 2029, is überhaupt niet strategisch interessant om te wisselen van leverancier, ook al is dat van maatschappelijk belang. Als Ameland tevreden is over Wagenborg kan het ook niet zeggen, nou weet je wat, vaar maar wat vaker met een kleinere boot, of 2 kleinere boten, desnoods voor hetzelfde geld. Dat zou in strijd zijn met aanbestedingsrechtelijk principe dat de opdracht niet wezenlijk mag wijzigen zonder het opnieuw aan te besteden.

Interessant verhaal dus. Aanbestedingsrecht beperkt de contracteervrijheid en dan wel zo dat een technisch mogelijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkeling om de dienstregeling flink aan te passen, onmogelijk is of in elk geval bij voorbaat lijkt. De concessie moet worden uitgezeten, omdat het wel juridisch-contractueel mogelijk is maar strategisch gezien zelden tot nooit zal voorkomen om mee te stoppen omdat het alternatief niet te verkiezen meer is doordat de aanbestedingsregel je noodzaakt een soortgelijk log proces ook met een volgende kandidaat opnieuw te doorlopen, zonder de zekerheid dat het probleem zich dan niet opnieuw voordoet. Heel erg voor Ameland. Dat ze nu voor eigenlijk niets wachten op 2029 tot ze de situatie eindelijk kunnen verbeteren ofwel met de huidige ofwel met de nieuwe leverancier.

Maar het kan nog erger. Je kan ook zo´n huwelijk hebben.

Zie ook:

https://nos.nl/artikel/2233117-amelanders-willen-eigen-veerdienst-opzetten.html

https://nos.nl/artikel/2184770-burgemeester-ameland-wil-snel-oplossing-voor-problemen-met-vaarroute.html

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/06/rapport-open-plan-proces-vaarverbinding-ameland-holwerd/rapport-open-plan-proces-vaarverbinding-ameland-holwerd.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *