MVO Nederland pleit voor cultuuromslag en echte prijs

In een position paper dat is gestuurd naar aanleiding van de hoorzitting, pleit MVO Nederland voor duurzaam opdrachtgeverschap. MVO Nederland/de Groene Zaak vinden dat er een cultuuromslag nodig is om dat te bereiken.

Volgens MVO Nederland, een bedrijvennetwerk van 2500 duurzame ondernemers,MVO  vraagt een duurzaam opdrachtgeverschap om andere prikkels en een andere cultuur, die lastig zijn aan te brengen in een omgeving waar resultaat op de korte termijn vaak leidend is. “Door niet meer te sturen op korte termijn-uitgaven of korte termijn-winst maar op hoogwaardig hergebruik van producten, onderdelen en materialen op lange termijn, kunnen organisaties als launching customer een belangrijke rol spelen en verschil maken.”

Storytelling

Vooral dialoog moet die cultuurverandering tot stand brengen, zo benadrukt MVO Nederland. Die dialoog moeten aanbesteders aangaan, zowel met leveranciers als met de eigen organisatie.

“Experimenten in aanbesteding worden succesvol wanneer er zowel in de eigen organisatie als in de aanbesteding een dialoog gevoerd wordt. Op die manier wordt de organisatie meegenomen in duurzame keuzes en weten marktpartijen wat er van hen gevraagd en verwacht wordt. Het meekrijgen van de organisatie, bijvoorbeeld door storytelling rondom de aanbesteding van bijvoorbeeld de koffie of thee, draagt bij aan een bredere cultuurverandering en het besef dat de organisatie een aanzwengelende rol kan spelen.

Echte prijs

Ook moet de cultuurverandering worden bewerkstelligd door uit te gaan van de “echte prijs”.  Die echte prijs wordt mede bepaald door externaliteiten als CO2-uitstoot, verandering van luchtkwaliteit of mate van overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor internationaal handelsverkeer. MVO Nederland verwijst daarvoor naar Life Cycle Cost tooling, modellen om de milieubelasting te kunnen berekenen. Dat gebeurt volgens MVO Nederland, nog maar bij weinig aanbestedingen.

Er zijn instrumenten beschikbaar om milieukosten te berekenen, organisaties kunnen van elkaar leren en staan hierin niet alleen. Werken met de ‘echte prijs’ komt in een daadwerkelijke versnelling als landelijke fiscale maatregelen deze externe kosten beprijzen,en ze daarmee ook standaard worden meegenomen in de aanbesteding.

©ZaZ 2018

Zie ook:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z08654&did=2018D28332

www.mvonederland.nl

https://www.pianoo.nl/nl/document/8725/total-cost-of-ownership-lcc-co2-tool

Laatst geupdate op:

redactie Auteur

Geef een reactie