PIANOo besteedt aandacht aan contract management

PIANOo heeft zijn website vernieuwd. We zijn meteen gaan kijken of er in het rubriekje inkoopproces al iets is verschenen bij de 3e fase van het inkoopproces. Daar zijn nu artikelen verschenen over contract management. Dat is nieuw. Tot 2018 stond hier niets. Een andere inhoudelijke wijziging is de toevoeging van een Fase 0 Organisatie van inkoop en Fase 3 Uitvoeren opdracht aan het menu Inkoopproces. Fase 0 gaat in op het organiseren van de inkoop, fase 3 gaat in op de uitvoering van de inkoopopdracht (contractmanagement).

Bij contract management wordt volgens PIANOo zowel de prestatie van de leverancier bewaakt, als de prestatie van de eigen organisatie. Het managen van een contract wordt gedaan aan de hand van het meten van de prestaties (gemaakte afspraken) en het bijsturen van deze prestaties. Dat kan zowel op basis van objectieve aspecten aan de hand van outputgerichte kritische prestatie indicatoren (KPI’s) als op basis van meer subjectieve aspecten als de mate van samenwerking.

De dagelijkse gang van zaken zou volgens PIANOo ernstig kunnen worden belemmerd als iedere actie van een leverancier gecontroleerd zou moeten worden om te zien of het product wel zo geleverd is, als was afgesproken. “Tegelijk is het, zeker wanneer het gaat om contracten met een groot financieel, politiek of organisatorisch (continuïteit bedrijfsvoering) belang, verstandig zorgvuldig te monitoren dat de werkelijkheid nog steeds strookt met de bepalingen van het contract. Wanneer een organisatie geen of een gebrekkig contractmanagement voert, sluipen er kleine of grote afwijkingen in de uitvoering en daarmee risico’s voor de organisatie binnen.

Zie onder meer:

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-3-uitvoeren/inrichten-en-uitvoeren-van-contractbeheer

https://pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-3-uitvoeren/contractmanagement

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-3-uitvoeren/leveranciersmanagement

 

Laatst geupdate op:

redactie Auteur

Geef een reactie