Tolknet vindt aanbesteding UWV te karig – Aanbestedingsnieuws

Tolknet vindt aanbesteding UWV te karig

Laatst geupdate op december 6, 2018 door redactie

Tolknet is afgehaakt bij een aanbesteding van het UWV voor tolkdiensten van oktober 2018, om precies te zijn vooral bemiddeling, voorlichting en facturatie van tolkopdrachten. Een snorkvretervreter dus; een inkoop voor het inkopen van tolken. In totaal staan er 592 tolken ingeschreven bij Tolknet.

Tolknet levert gebarentaal-tolken. Doven en slechthorenden hebben namelijk recht op een tolk, van overheidswege en krijgen daar subsidie voor. Dat werk kan variëren van onderwijs tot huwelijken, sollicitatiegesprekken en dergelijke. Doven en slechthorenden hoeven normaal geen bemiddeling te betalen maar voor organisaties geldt dat niet. Die betalen normaal gesproken de kosten voor voorzieningen en bemiddeling betalen, a €75,- per tolk.

Voorheen ging het doventolken via Stichting Madido, net als in nu nog Vlaanderen een maatschappelijke dienst. Dat werd door toenmalig staatssecretaris Robin Linschoten opgebroken. Er is natuurlijk een vrije markt van tolken. Iedereen kan tolkdiensten leveren. Er vloeit nergens economisch noodzakelijk uit voort dat er een staats-uitzendbureau moet zijn voor doventolken; even afgezien van het maatschappelijk belang van doven bij een kwalitatief goede doventolk op bijvoorbeeld de begrafenis van hun moeder en het chronische gebrek aan tolken.

Dat leidde tot onder meer een stichting die failliet ging TC Visienet en een kleinere voortzetting van Stichting Madido. Die gingen allebei failliet. Volgens Wikipedia komt dat door mismanagement maar daarbij wordt dan tactisch in het midden gelaten of het nu gaat om het mismanagement van het bestuur of van doorgeslagen privatiseringspolitiek. In elk geval is uit de faillissementen uiteindelijk een doorstart geweest, waar nu Tolknet uit is voortgekomen. Tolknet is het enige door de overheid erkende bemiddelingsbureau.

Wat eist het UWV dan wel niet. Nou die probeert weer een standaard veeljarige concessie aan te gaan om er dan maar vanaf te zijn. Maar dat is dus lastig voor de bemiddelaar want die moet dan koffiedik kijken hoe veel die tolken nodig zijn. En dat niet alleen.

De aanbesteding heeft een maximale looptijd van acht jaar. Hiervan zijn twee jaar gegarandeerd. Daarna kan UWV nog zes keer besluiten om voor een periode vanéén jaar te verlengen. In de aankondiging is aangegeven dat UWV voor de gehele periode van acht jaar een totaalbedrag van €3.200.000 heeft geraamd. Dit komt neer op een bedrag van €400.000 per jaar.

Hoewel het slechts een raming betreft gaan we er vanuit dat dit een indicatie geeft van wat UWV als een realistische inschrijfprijs beschouwd. In onze optiek is een dergelijke inschrijfprijs volstrekt ontoereikend en kan daarvoor geen kwalitatief goede dienstverlening worden geleverd.

De geconsulteerde externe financierders hebben uitgezocht waarom en Tolknet maakt dat ook duidelijk in een persbericht. Alle investeringen van kantoor tot bedrijfshulpmiddel, moeten in 2 contractjaren worden afgeschreven, want dat is de enige termijn die zeker wordt verleend. De kosten de eerste 2 jaar worden daardoor torenhoog en dat is direct van invloed op het uit te brengen bod, dat kan je niet uitmiddelen omdat de verlenging niet zeker is.

Om aan de noodzakelijke investeringen te kunnen voldoen hebben we verschillende financieringsopties bekeken. Voorfinanciering door UWV bij gunning is daarbij niet mogelijk. Eventuele externe financiers zien voorfinanciering vanwege de in de aanbesteding gestelde voorwaarden en eisen als te risicovol. Zo heeft de aanbesteding weliswaar een maximale looptijd van acht jaar, hiervan zijn echter alleen de eerste twee jaar gegarandeerd. Om geen onverantwoord financieel risico te lopen moet iedere investering hierdoor worden afgeschreven op het budget van de eerste twee contractjaren. De eerste twee jaar is daardoor veel meer geld nodig dan in eventuele latere jaren. UWV vraagt met betrekking tot de inschrijfprijs echter om één jaarlijks vast bedrag op te geven, waardoor er voor mogelijk acht jaar tegen een veel te hoog jaarlijks bedrag moet worden ingeschreven.

Daarmee is het eigenlijk al onmogelijk op de aanbesteding in te schrijven zonder dat je de boel bij elkaar liegt, wanprestatie op de koop toeneemt of aanvullend afspreekt meer geld uit te trekken. Maar dat is niet het enige bezwaar van Tolknet. Ook de materiële eisen aan de bemiddeling zijn streng. Er moet maar net een tolk beschikbaar zijn op de gevraagde dag. Soms valt er gewoon niemand te bemiddelen. UWV eist met betrekking tot de bemiddeling van tolkaanvragen dat de opdrachtnemer tot een slagingspercentage van 98% komt. Dat vindt Tolknet onrealistisch.

Hoewel wij altijd streven naar een zo hoog mogelijk slagingspercentage en zeker mogelijkheden zien om het huidige slagingspercentage van 90% te verhogen, is het in onze optiek volstrekt onrealistisch dat het realiseren van 98% binnen de invloedssfeer van de opdrachtnemer ligt. De eis gaat voorbij aan de oorzaken die ten grondslag liggen aan het huidige slagingspercentage, zoals bijvoorbeeld een grotere vraag naar tolken dan het beschikbare aanbod.

Een grotere vraag dan het beschikbare aanbod, dat kan liggen aan de aanbodzijde. Maar net zo goed ook aan de vraagzijde, Je hebt dus zelf het slagingspercentage niet in de hand.

En wat gebeurt er dan als Tolknet niet goed koffiedik heeft gekeken? Dan gaat het UWV de opdracht niet verlengen en opnieuw aanbesteden. Ben je het helemaal voorgoed kwijt; door hun, alleen heb je geen podium om ze dat onder hun neus te wrijven. Tolknet voorziet dat, in samenspraak met zijn mogelijke externe financierders ook en ziet zich in het licht van het complete pakket genoodzaakt nee te zeggen.

Tolknet wacht de verdere procedure van de aanbesteding nu af. En de doven dan? Die moeten ook maar afwachten. U hoort nog van het UWV… Vooralsnog geven ze alleen niet zo veel informatie. De inschrijftermijn is verlopen maar een gunningsbeslissing is er nog niet.

Autarkisch onderhandelen dus, ingegeven door een aanbesteding. De inkopers weten ook niet van tevoren welke afschrijvingen Tolknet allemaal moet maken, waar zij rekening mee moeten houden. Bovendien mogen ze daar niet eens rekening mee houden want dan schrijven ze toe naar bemiddelingsbureau tolknet in plaats van een hypothetische andere bemiddelingsbureau. Nu je maar 1 “marktpartij” hebt, is het wel een behoorlijk risico als je de boel verkeerd inschat. Ruzie met de enige mogelijke inschrijver en dan ook nog eens geen alternatief.

En waarom? Omdat er een Europese Aanbestedingsrichtlijn is waarin is bepaald dat Poolse doventolkbemiddelingsbureaus evenveel kans moeten maken op orders van het UWV als Nederlandse doventolkbemiddelingsbureaus? Gelukkig mag je dan weliswaar niet onderhandelen met elkaar, je mag van Pianoo wel met elkaar praten. Als het UWV dan praat met Tolknet over hoe belachelijk dat aanbesteden in de taximarkt wel niet is, misschien dat ze er dan toch nog samen uitkomen.

 

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/148537

https://www.tolknet.nl/actueel/nieuws/tolknet-schrijft-niet-in-op-aanbesteding-uwv

SEO: Winner’s curse bij taxi aanbestedingen

Weekendspecial: Een kristallen bol is geen oplossing voor aanbesteden

1 thought on “Tolknet vindt aanbesteding UWV te karig

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *