Vervanging Kieft- en Beltmansbrug in Gramsbergen – Aanbestedingsnieuws

Vervanging Kieft- en Beltmansbrug in Gramsbergen

Foto: Google Streetview

De gemeente Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de vervanging van de Kieft- en Beltmansbrug over het Afwateringskanaal in Gramsbergen.

De bestaande bruggen worden momenteel alleen nog gebruikt als langzaam verkeer verbinding, omdat de bruggen uit 1958 niet meer geschikt zijn voor gemotoriseerd verkeer. Als tijdelijke oplossing is er ter plaatse van de Kieftbrug een noodbrug aangelegd.

Aard en omvang opdracht:
a. Sloopwerk twee bestaande betonnen bruggen.
b. Realisatie twee nieuwe betonnen bruggen, bestaande uit:

landhoofden inclusief palen, vleugelwanden en taludbekleding;
brugdek inclusief leuningen, opgebouwd uit prefab liggers en druklaag (overspanning = 31 meter);
asfaltverharding.
c. Opheffen tijdelijke voorzieningen/ bypass

Uitgangspunten:
a. RAW- of UAV-GC-bestek
b. Gunningscriterium op basis van laagste prijs
c. Beoogde start uitvoering: 1 maart 2019
d. Beoogde opleverdatum: 1 augustus 2019

Planning onder voorbehoud:

29 november tot en met 12 december 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
13 december 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
14 december 2018 om 08.00 uur: eventuele loting in gemeentehuis Hardenberg.
14 december 2018: versturen aanbestedingsstukken.
11 januari 2019: indienen van vragen.
16 januari 2019: nota van inlichtingen.
24 januari 2019: inschrijving

Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 12 december 2018 online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Als een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 14 december 2018 om 08.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Meer info klik hier 
Bron: Hardenberg.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *