Dual Inventive wint innovatieve order voor wisselverwarming sensoren

Dual Inventive, een holding die voor 50% in handen is van Strukton, heeft een aanbesteding gewonnen om 2.000 Internet of Things-sensoren te leveren aan ProRail, gewonnen. De spoorbeheerder gaat de sensoriek nog dit jaar landelijk uitrollen om hiermee onder meer wisselverwarmingssystemen te monitoren. De sensor meet de warmte/koude van de wissels en geeft dat bij […]

TenderNed nog weer beter: documenten toevoegen aan marktconsultatie

Morgen is er een nieuwe release van TenderNed. Per 17 juni a.s. hebben aanbestedende diensten de mogelijkheid om na het publiceren van een marktconsultatie nieuwe documenten te publiceren (bijvoorbeeld het verslag van de marktconsultatie). Deze documenten zijn dan zichtbaar op het aankondigingenplatform en betrokken ondernemingen worden met een bericht geattendeerd op het nieuwe document. Daarvoor […]

Marktconsultatie Tijdelijke verbinding Suurhoffbrug (TVS)

Rijkswaterstaat (RWS) houdt een tweede marktconsultatie voor een Tijdelijke verbinding voor de Suurhoffbrug. De brug heeft vermoeiingsschade en degradeert snel, volgens RWS. Rijkswaterstaat nodigt marktpartijen uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie op 19 juni 2017 in Nieuwegein. De Suurhoffbrug verbindt de Maasvlakte en het westelijk deel van Voorne-Putten met de Europoort. De brug kruist het […]

Aanbesteding hydrografische, stromings en zoutmetingen gestart

Rijkswaterstaat is, na vele marktconsultaties en andere sessies met ondernemingen, op 3 april de aanbesteding gestart voor informatievoorziening op het gebied van hydrografische, stromings- en zoutmetingen. De aanbesteding is begonnen met een aanbesteding voor Fysische metingen, de aankondiging staat nog niet op TenderNed maar de vooraankondiging en marktconsultatie al wel. Centraal staat de vraag hoe […]

Afzonderlijke marktconsultaties publiceerbaar in TenderNed

Vanaf afgelopen zaterdag kunnen aanbestedende diensten kunnen marktconsultaties afzonderlijk aanmaken in TenderNed. Dat betekent dat een marktconsultatie niet verbonden hoeft te zijn aan een inkoop. De aanbestedende dienst kan nu ook een einddatum invoeren bij de marktconsultatie. Deze datum is niet verplicht en dus ook geen harde termijn om na te volgen. TenderNed noemt het […]

Commissie Advies 196: tijdens marktconsultatie onderhands contracteren niet transparant

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een nieuw advies uitgebracht. Een aanbestedende dienst heeft een marktconsultatie gehouden voor het inrichten van een IT-systeem. De marktconsultatie was bedoeld om ideeën aan een aantal leveranciers voor te leggen, om te bepalen of de aanbesteder met die ideeën op de goede lijn zat. De klager klaagt erover, dat tijdens de marktconsultatie de […]

Justitie organiseert marktconsultatie satelliettechnologie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie nodigt ondernemers uit mee te denken over hoe het Ministerie met inzet van satelliettechnologie zijn taken beter en efficiënter kan inrichten. Daarvoor heeft het per 21 september een marktconsultatie uitgeschreven. Het Ministerie heeft daarnaast een innovatieprogramma Satelliettoepassingen voor Veiligheid en Justitie dat toeziet op nieuwe oplossingen voor opsporing. Voor de marktconsultatie kan men […]