TenderNed nog weer beter: documenten toevoegen aan marktconsultatie – Aanbestedingsnieuws

TenderNed nog weer beter: documenten toevoegen aan marktconsultatie

Morgen is er een nieuwe release van TenderNed. Per 17 juni a.s. hebben aanbestedende diensten de mogelijkheid om na het publiceren van een marktconsultatie nieuwe documenten te publiceren (bijvoorbeeld het verslag van de marktconsultatie). Deze documenten zijn dan zichtbaar op het aankondigingenplatform en betrokken ondernemingen worden met een bericht geattendeerd op het nieuwe document. Daarvoor wordt wel het SF 01 Vooraankondiging formulier gebruikt.

“Aanbestedende diensten kunnen de marktconsultatie interactief uitvoeren met behulp van TenderNed. Dat werkt met gebruik van het formulier SF01(Vooraankondiging), maar het proces van de marktconsultatie wordt beter ondersteund”, aldus de TenderNed release samenvatting (red AN, beter dan wat?). Zie voor een verdere procesbeschrijving:

“Wat van belang is om te weten:
•    Maak een aanbesteding aan zoals uitgelegd onder stap 5. Hierbij moet aangevinkt worden dat digitaal inschrijven via TenderNed toegestaan is.
•    Het publiceren doet u door de taak ‘Vooraankondiging publiceren’ uit te voeren. Hier selecteert u de optie ‘ik wil eerst een marktconsultatie publiceren’.
•    Na publicatie is de berichtenmodule te gebruiken om informatie uit te wisselen met ondernemers. Hiervoor moeten de ondernemers geregistreerd staan op TenderNed met hun onderneming en de marktconsultatie hebben toegevoegd aan Mijn aanbestedingen.

Let op: Wilt u ook documenten publiceren bij uw marktconsulatie? Voeg deze dan toe in de map Marktconsultatiedocumenten en doe dit voor het publiceren van de vooraankondiging.”
Bron: https://www.tenderned.nl/e-gids/handleiding/aanbestedende-dienst/6-kondig-uw-aanbesteding-aan/66-maak-een-marktconsultatie

De samenvatting wordt ingeperkt tot 1000 woorden. Dat is gedaan, volgens TenderNed om het in overeenstemming te brengen met Tender Electronic Daily (TED). Voorheen was het mogelijk om 4.000 tekens in te voeren, met als gevolg dat de korte beschrijving in de aankondiging werd afgebroken na 1.000 tekens. Door het maximum aantal tekens gelijk te trekken worden er geen teksten meer afgebroken in de aankondiging.

Nadeel hiervan is dat de aanbestedingen moeilijker van elkaar te onderscheiden worden en dat het moeilijker wordt om aanbestedingen aan de verkoper te brengen.

Verder is het mogelijk om in het gebruikersoverzicht (onder Instellingen > Gebruikers, rollen & teams) is het nu mogelijk te filteren op actieve en niet-actieve gebruikers en is de lijst met NUTS-codes is aangepast wegens een Europese herziening. Er zijn 7 codes
aangepast en 2 codes toegevoegd.

Red. Het release overzicht met de details, waar dit TenderNed nieuwsbericht naar verwijst, is dd 16 juni 2017 nog niet gepubliceerd. Zie: https://tenderned.nl/over-tenderned-0/planning

Zie verder: Instructie ‘Uitvoeren van een marktconsultatie

Bron: TenderNed, 16 juni 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *