SGP Vlissingen: MKB buitengesloten van aanbesteding de Ruyterkazerne – Aanbestedingsnieuws

SGP Vlissingen: MKB buitengesloten van aanbesteding de Ruyterkazerne

Zeeuwse MKB-bedrijven in de bouw worden op voorhand uitgesloten als de opdracht die in de markt wordt gezet, voor het bouwen van een kazerne; bij één partij wordt neergezet. Als één partij verantwoordelijk is voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie, kunnen alleen de grote bouwbedrijven dat leveren.  Dat stelt de SGP in Vlissingen, vandaag in het Zeeuwse dagblad PZC.

Er moet een nieuwe marinierskazerne komen in de buitenhaven van Vlissingen. Dat is goedkoper dan renoveren van de oude kazerne in Doorn. Dat wordt de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De kazerne zal ruimte bieden aan zo’n 1.800 mariniers en zo’n 70 hectare (140 voetbalvelden) groot zijn.

Half juni is hiertoe een gezamenlijke overeenkomst tusen defensie, de provincie Zeeland, het waterschap en de gemeente Vlissingen getekend, over de verdeling van financiële risico’s. De grond is in erfpacht door de provincie uitgegeven aan Defensie. De kazerne is naar verwachting in 2021 klaar, zo berichtte PZC eerder dit jaar. In juni 2014 werd nog verwacht dat dit in 2019 zou zijn.

De aankondiging is nog niet op TenderNed gepubliceerd maar de marktconsultatie al wel.Het gaat om de PPS Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen die is gepubliceerd door het Rijksvastgoedbedrijf.
Uit de vooraankondiging bij de marktconsultatie blijkt de volgende opdracht:

Het Project bestaat uit alle werken, leveringen en diensten die onder de uit deze aanbesteding voortvloeiende DBFMOovereenkomst moeten worden uitgevoerd. Deze overeenkomst omvat in hoofdzaak het ontwerpen, bouwen, leveren van facilitaire diensten, leveren van middelen, onderhouden, financieren en ter beschikking stellen van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne met als gebruiker het ministerie van Defensie, in het bijzonder het Korps Mariniers, onderdeel van het Commando Zeestrijdkrachten. Dit geschiedt op de locatie aan de Buitenhaven, een voormalig Olau terrein en een binnendijks deelgebied in Vlissingen.

kazerne-tn54620-sf01-vooraankondiging-20150113091142

Volgens een agenda bij de 2e informatiebijeenkomst zijn op de opdracht de Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten van toepassing, het ABDO 2006. abdo2006bijlagec waarin in geheimhoudingsplicht in het kader van een crypto functie is opgenomen. Ook is er een bepaalde doorwerking van de marktconsultatie in het aanbestedingsproces.

Zo is er in het derde infomatiememorandum al enig licht geworpen op de geschiktheids- en selectieeisen en dat het Zeeuwse MKB daar niet voor in aanmerking komt.  Zo is onder meer vereist:

Gegadigde dient aan te tonen dat de Aandeelhouders bereid en in staat zijn ten minste een bedrag van EUR 20.000.000,- (zegge: twintigmiljoen euro) aan Gegadigde ter beschikking te stellen ten behoeve van het Project.

20160722-informatiememorandum-markaz-03_geschiktheid-en-selectie-1

Bron: PZC / TenderNed, 18 oktober 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *