Rijkswaterstaat werkt aan aanbesteding vlootvervanging Rijksrederij – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat werkt aan aanbesteding vlootvervanging Rijksrederij

Minister Mark Harbers van Rijkswaterstaat heeft met een kamerbrief laten weten dat er wordt gewerkt aan een vervanging van de vloot van de Rijksrederij. Als gevolg van de hoge leeftijd van bijna de gehele vloot van de Rijksrederij is door RWS in afstemming met de overige opdrachtgevers en diverse belanghebbenden  gewerkt aan een vlootvervangingsprogramma.

Dat is nodig, volgens de brief,  om de continuïteit van de dienstverlening te borgen en de Rijksbrede duurzaamheidsdoelstelling te halen. De resterende vlootvervangingsopgave bestrijkt een periode van minimaal 15 jaar en de investeringskosten van het totale nieuwe vlootvervangingsprogramma worden geraamd op meer dan € 1 mld. De plannen moeten daarom goed worden meegenomen in de besluitvorming over de begroting van Rijkswaterstaat en de overige opdrachtgevers, voordat vanuit de opdrachtgevers een akkoord kan worden gegeven om de vlootvervanging te starten.  De huidige hoogte van de bestemmingsreserve (ca. € 30 mln.) is bij lange na niet voldoende om de plannen voor grootschalige vlootvernieuwing (ruim € 1 mld.) van te kunnen bekostigen.

©Rijkswaterstaat 2020

Bij zowel de nieuwbouwprojecten als bij het onderhoud van de huidige vloot wordt door Rijkswaterstaat de markt nauw betrokken bij de realisatie van de opgaven.Dit gebeurt door de markt op verschillende manieren en tijdstippen gedurende het proces te informeren of te contracteren. De gespreksonderwerpen betreffen o.a. afstemming over de inkoopstrategie en de uitwerking hiervan, maar ook op welke momenten de kennis van de markt het best ingezet kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het toetsen van de haalbaarheid van een combinatie van eisen, het maken of toetsen van (voorlopige) ontwerpen, he toetsen van contractstukken en het onderzoeken van geschikte samenwerkingsvormen voor toekomstige projecten.

Zoals NMT in zijn brief aangeeft werkt RWS momenteel vooruitlopend op besluitvorming over het nieuwe vlootvervangingsprogramma aan de aanbesteding
van een drietal prioritaire projecten. In de periode tot 2025 moet dit leiden tot de bouw en oplevering van een drietal zgn. trailerbare meetvaartuigen (TMV’s) en de voorbereiding en aanbesteding van twee series van Multi Purpose Vaartuigen (MPV’s). De uitvoering van deze prioritaire projecten zal parallel aan de voorbereiding van besluitvorming over het nieuwe vlootvervangingsprogramma worden voortgezet.

Bron: Brief Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat, 8 juni 2022, RWS-2022/17032

De redactie van Aanbestedingsnieuws berichtte eerder over de aanschaf van MPVs:

MPV30 Rijkswaterstaat schepen Inkoop voltooid: kamerdebat volgt nog

RWS zoekt leveranciers onderhoud schepen en vaartuigen Rijksrederij

Multipurpose Vessels RWS opgeleverd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *