Engineren luchtbehandelings systeem tbv een dokloods – Aanbestedingsnieuws

Engineren luchtbehandelings systeem tbv een dokloods

De aanbestedende dienst ( Koninklijke Marine) nodigt u hierbij uit om een verzoek tot deelneming in te dienen ten behoeve van de aanbesteding van het engineeren van een luchtbehandeling systeem ten behoeve van een dokloods op de marine basis in Den Helder. Op dit moment is het luchtbehandelingssysteem operationeel, echter kent het systeem diverse problemen met de operationele inzetbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van het systeem.

Om de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid te verhogen, en arbo omstandigheden te verbeteren is besloten om een aanbesteding in de markt te zetten voor een uitvoeringsbestek ten behoeve van een luchtbehandelingssysteem. Wij willen met deze aanbesteding gebruik maken van de kennis en kunde van de markt om een kwalitatief goed uitvoeringsbestek aan te schaffen welke de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid garandeert en effectief kan worden ingezet. Met dit uitvoeringsbestek wordt in een vervolg aanbesteding de uitvoering voor leveren en installeren van het luchtbehandelingssysteem in de markt gezet.  De hierbij gebruikte procedure is de niet openbare procedure uit de Aanbestedingswet 2012.
De gegadigden die aan alle eisen voldoen en aan de gestelde geschiktheidseisen zoals genoemd in “vragenlijst” ‘Eisen aan het verzoek tot deelneming’ gaan door naar de tweede ronde − de gunningsfase (de eigenlijke inschrijving).

De opdracht omvat het engineren van een luchtbehandelingssysteem voor een dokloods, inclusief de regeltechniek waarvoor een uitvoeringsbestek als eindproduct dient te worden opgeleverd conform het plan van eisen (PVE). Het systeem dient te zorgen dat de luchtkwaliteit van de dokloods aan de gestelde eisen en regelgeving voldoen. De opdracht is gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst waarbij de opdrachtnemer volledig verantwoordelijk is voor het leveren en de  engineeringswerkzaamheden ten behoeve van de luchtbehandelingssysteem. Start opdracht: na het doorlopen van de aanbestedingstermijnen zal er direct worden gestart met een ABDO autorisatie. Na goedkeuring wordt de overeenkomst ondertekent en in overleg gestart met de opdracht.

Bron: Tenderned donderdag 9 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263515

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *